Grafy a jejich význam pro TA (díl 3.)

Význam grafů je pro technickou analýzu (TA) zásadní. Ikdyž budeme mít detailní historická data např. v tabulce, jejich interpretace bude poměrně obtížná. Pokud však data o cenách zakreslíme do grafu, tak získáme velmi cenný vizuální pohled na to, jak se cena sledovaného aktiva vyvíjela.

Již jsme si řekli, že TA je založena na myšlence, že budoucí vývoj ceny vychází vce či méně z historického vývoje ceny. Z toho důvodu je cenový graf základním zcela nepostradatelným prvkem TA. Samotné zakreslování dat do grafů může mít řadu podob. V průběhu let se objevovali různé způsoby zakreslování ceny. Ty nejznámnější a nejpoužívanější grafy si dnes ukážeme.

 

Čárový graf:

Na horizontální ose (x) zobrazujeme čas a na vertikální ose (y) cenu sledovaného aktiva. Graf vidíte na obrázku níže. Čárový graf zobrazuje pouze otevírací (Close) cenu. Což je také hlavním omezením tohoto grafu – nevidíte jak probíhala cenová aktivita v průběhu dne resp. sledovaného časového úseku. Graf je proto vhodný spíše pro situace, kdy chceme vidět pouze „výsledný“ trend vývoje ceny a nezajímají nás detailní pohyby cen

 

Čárkový graf:

Zobrazenení času a ceny na horizontální a vertikální ose je stejné jako u čárového grafu. Čárkový graf patří k nejpoužívanějším grafům a zobrazuje všechny 4 ceny (open, high, low a close). Na následujícím obrázku vidíte čárku (nebo-li bar) rostoucí a vedle klesající.

V literatuře či některých obchodních software se můžete setkat s variantou, kdy jsou zakreslovány pouze 3 ceny (high, low a close). Tato varianta grafu se však příliš nepoužívá, neboť neumožňuje identifikovat, zda byl daný den (či sledovaný časový úsek) rostoucí nebo klesající.

 

Svíčkový graf:

Tento typ grafu, který pochází z Japonska, kde byl používán již před stovkami let, získal v posledních letech na veliké oblibě. Zobrazuje všechny 4 ceny tak jako čárkový graf. Nabízí lepší vizuální pohled na to, zda cena rostla či klesala v rámci daného dne (či timeframu).

 

Další méně používané grafy:

Kagi graf:

Point & Figure graf:

Three-line break graf:

Až do teď jsme se bavili o tom, že v rámci grafu zobrazujeme historickou cenu. Dost často bývá součástí grafu i zobrazení objemu obchodů (počtu zobchodovaných akcií či kontraktů). Bohužel FOREX je specifický tím, že informace o objemu obchodů nejsme schopni získat, takže tento údaj při obchodování nemůžeme využít. (Pozn. můžete se v řadě softwarů setkat s tím, že vám zobrazí Volume (Objem) i pro FOREX – POZOR – nezaměňujte s objemem obchodů, většinou tento údaj zobrazuje počet, kolikrát se v rámci dané svíčky změnila cena; nikoliv zobchodovaný objem – ten na FOREXu nelze přesně zjistit díky tomu, že FOREX nemá jedno zúčtovací místo (více v tomto článku).

Graf není sám o sobě technickou analýzou, je pouze základním kamenem TA. Pozorování cenového grafu můžeme rozpoznat různé obrazce, které ceny vytvářejí – mluvíme o cenových formacích, které mohou být velmi užitečné při odhadu budoucího vývoje ceny. A právě cenovým formacím se budeme věnovat v dalším díle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *