2 Volume MA

Jedná se o standardní verzi indikátoru, která je součástí standardního balíků indikátorů pro MT4. Tato verze je však drobně modifikovaná.

 

//+——————————————————————+
//|                            Volume with Custom Moving Average.mq4 |
//|                      Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. Modified RonT”
#property link      “http://www.metaquotes.net/”

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Green
#property indicator_color3 White

// User input
extern int MA_Period=13;
extern int MA_Shift=0;
extern int MA_Method=0;

// Buffers
double VolBuffer1[];  // value down
double VolBuffer2[];  // value up
double VolBuffer3[];  // moving average

//—-
int ExtCountedBars=0;
int lastcolor=0;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
int    draw_begin;
string short_name;

// indicator buffers mapping, drawing settings and Shift

// Histogram downArrow Red
SetIndexBuffer(0,VolBuffer1);
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexShift(0,MA_Shift);

// Histogram upArrow Green
SetIndexBuffer(1,VolBuffer2);
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexShift(1,MA_Shift);

// Moving average line white
SetIndexBuffer(2,VolBuffer3);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
SetIndexShift(2,MA_Shift);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS));

if(MA_Period<2) MA_Period=2;
draw_begin=MA_Period-1;

switch(MA_Method)
{
case 1  : short_name=”EMA(” ;  draw_begin=0; break;
case 2  : short_name=”SMMA(“;                break;
case 3  : short_name=”LWMA(“;                break;
default : short_name=”SMA(” ;  MA_Method=0;
}
IndicatorShortName(short_name+MA_Period+”)”);

SetIndexDrawBegin(0,draw_begin);

return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Main                                                             |
//+——————————————————————+
int start()
{

if(Bars<=MA_Period) return(0);
ExtCountedBars=IndicatorCounted();

// check for possible errors
if (ExtCountedBars<0) return(-1);

// last counted bar will be recounted
if (ExtCountedBars>0) ExtCountedBars–;

switch(MA_Method)
{
case 0 : sma();  break;
case 1 : ema();  break;
case 2 : smma(); break;
case 3 : lwma();
}
return(0);
}

//+——————————————————————+
//| Simple Moving Average                                            |
//+——————————————————————+
void sma()
{
double sum=0;
int    i,pos=Bars-ExtCountedBars-1;

// initial accumulation
if(pos<MA_Period) pos=MA_Period;
for(i=1;i<MA_Period;i++,pos–)
sum+=Volume[pos];

while(pos>=0)
{
sum+=Volume[pos];
VolBuffer3[pos]=sum/MA_Period;
sum-=Volume[pos+MA_Period-1];
Vcolor(pos);
pos–;
}

// zero initial bars
if(ExtCountedBars<1)
for(i=1;i<MA_Period;i++) VolBuffer1[Bars-i]=0;
}

 

//+——————————————————————+
//| Exponential Moving Average                                       |
//+——————————————————————+
void ema()
{
double pr=2.0/(MA_Period+1);
int    pos=Bars-2;

if(ExtCountedBars>2) pos=Bars-ExtCountedBars-1;

while(pos>=0)
{
if(pos==Bars-2) VolBuffer3[pos+1]=Volume[pos+1];
VolBuffer3[pos]=Volume[pos]*pr+VolBuffer3[pos+1]*(1-pr);
Vcolor(pos);
pos–;
}
}

 

//+——————————————————————+
//| Smoothed Moving Average                                          |
//+——————————————————————+
void smma()
{
double sum=0;
int    i,k,pos=Bars-ExtCountedBars+1;

pos=Bars-MA_Period;
if(pos>Bars-ExtCountedBars) pos=Bars-ExtCountedBars;
while(pos>=0)
{
if(pos==Bars-MA_Period)
{
// initial accumulation
for(i=0,k=pos;i<MA_Period;i++,k++)
{
sum+=Volume[k];
// zero initial bars
VolBuffer3[k]=0;
}
}
else sum=VolBuffer3[pos+1]*(MA_Period-1)+Volume[pos];
VolBuffer3[pos]=sum/MA_Period;
pos–;
}
}

 

//+——————————————————————+
//| Linear Weighted Moving Average                                   |
//+——————————————————————+
void lwma()
{
double sum=0.0,lsum=0.0;
double price;
int    i,weight=0,pos=Bars-ExtCountedBars-1;
//—- initial accumulation
if(pos<MA_Period) pos=MA_Period;
for(i=1;i<=MA_Period;i++,pos–)
{
price=Volume[pos];
sum+=price*i;
lsum+=price;
weight+=i;
}
//—- main calculation loop
pos++;
i=pos+MA_Period;
while(pos>=0)
{
VolBuffer3[pos]=sum/weight;
if(pos==0) break;
pos–;
i–;
price=Volume[pos];
sum=sum-lsum+price*MA_Period;
lsum-=Volume[i];
lsum+=price;
}
//—- zero initial bars
if(ExtCountedBars<1)
for(i=1;i<MA_Period;i++) VolBuffer3[Bars-i]=0;
}

 

//+——————————————————————+
//| Color depends on gain or loss and previous volume                |
//+——————————————————————+
// 1 – histo down red
// 2 – histo up green
// 3 – line white

void Vcolor(int p)
{

if (Volume[p+1]>Volume[p])
{
VolBuffer1[p]=Volume[p];
VolBuffer2[p]=0;
lastcolor=Red;
}

if (Volume[p+1]<Volume[p])
{
VolBuffer1[p]=0;
VolBuffer2[p]=Volume[p];
lastcolor=Green;
}

if (Volume[p+1]==Volume[p])
{
if ( lastcolor==Red )
{
VolBuffer1[p]=Volume[p];
VolBuffer2[p]=0;
}
if ( lastcolor==Green )
{
VolBuffer1[p]=0;
VolBuffer2[p]=Volume[p];
}
}
}

//+——————————————————————+