ADX Bars

Nejedná se o nějaký převratný indikátor. Jde o standardní ADX indikátor, ale nezobrazuje se čára, ale zabarvují se jednotlivé svíčky. Červeně, pokud indikátor ukazuje short a nebo zeleně, pokud indikuje long.

 

Kód do MT4:

//+——————————————————————+
//|                                       ADX BARS              .mq4 |
//|                                              Perky Aint no turkey|
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
#property  copyright “Perky”
#property  link      “Perky_z@yahoo.com
//—- indicator settings
#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Red
#property  indicator_color2  Green
//—- indicator parameters
extern int ADXPeriod=14;
//—- indicator buffers
double     ind_buffer1[];
double     ind_buffer2[];
//double     ind_buffer3[];

int        HighBarBuffer[];
int        LowBarBuffer[];
double     ArOscBuffer[];
double b4plusdi,b4minusdi,nowplusdi,nowminusdi;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{

//—-additional buffers are used for counting.
IndicatorBuffers(5);
SetIndexBuffer(2, HighBarBuffer);
SetIndexBuffer(3, LowBarBuffer);
SetIndexBuffer(4, ArOscBuffer);

//—- drawing settings
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,2);
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,2);
//SetIndexDrawBegin(0,1500);
//SetIndexDrawBegin(1,1500);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)+1);

//—- indicator buffers mapping
if(!SetIndexBuffer(0,ind_buffer1) && !SetIndexBuffer(1,ind_buffer2)
&& !SetIndexBuffer(2,HighBarBuffer) && !SetIndexBuffer(3,LowBarBuffer)
&& !SetIndexBuffer(4,ArOscBuffer))
Print(“cannot set indicator buffers!”);

//—- name for DataWindow and indicator subwindow label

//—- initialization done
return(0);
}

//+——————————————————————+
//| Aroon Oscilator                                                  |
//+——————————————————————+
int start()
{
double   ArOsc=0;
int      ArPer,limit,i;
int      counted_bars=IndicatorCounted();

//—- check for possible errors
if(counted_bars<0) return(-1);

//—- initial zero

//—- last counted bar will be recounted
if(counted_bars>0) counted_bars–;
limit=Bars-counted_bars;

//—-Calculation—————————
for( i=0; i<limit; br=””>    {
// b4plusdi = iADX( NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,i-1);
nowplusdi = iADX(NULL,0,ADXPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,i);

//b4minusdi = iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_MINUSDI,i-1);
nowminusdi = iADX(NULL,0,ADXPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_MINUSDI,i);

if(nowminusdi>nowplusdi)
{
ind_buffer2[i]=Low[i];
ind_buffer1[i]=High[i];
}

if(nowplusdi>nowminusdi)
{
ind_buffer1[i]=Low[i];
ind_buffer2[i]=High[i];
}
}
//—- done

return(0);
}