ADX Crossing

Indikátor využívající ADX. Jedná se již o variantu indikátoru, kdy se zobrazuje pouze signál do shortu či longu. Pomocí zelené a červené tečky poznáte, kdy vstoupit do longu či do shortu. Stejně tak, kdy je vhodné z pozice vystoupit.

 

Kód do MT4:

//+——————————————————————+
//| ADX Crossing.mq4
//| Amir
//+——————————————————————+
#property  copyright “Author – Amir”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Lime
#property indicator_color2 Red

//—- input parameters
extern int ADXbars=14;
extern int CountBars=350;

//—- buffers
double val1[];
double val2[];
double b4plusdi,nowplusdi,b4minusdi,nowminusdi;

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
string short_name;
//—- indicator line
IndicatorBuffers(2);
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,108);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,108);
SetIndexBuffer(0,val1);
SetIndexBuffer(1,val2);
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| AltrTrend_Signal_v2_2                                            |
//+——————————————————————+
int start()
{
if (CountBars>=Bars) CountBars=Bars;
SetIndexDrawBegin(0,Bars-CountBars);
SetIndexDrawBegin(1,Bars-CountBars);
int i,shift,counted_bars=IndicatorCounted();
//—- check for possible errors
if(counted_bars<0) return(-1);

//—- initial zero
if(counted_bars<1)
{
for(i=1;i<=CountBars;i++) val1[CountBars-i]=0.0;
for(i=1;i<=CountBars;i++) val2[CountBars-i]=0.0;
}

for (shift = CountBars; shift>=0; shift–)
{

b4plusdi=iADX(NULL,0,ADXbars,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,shift-1);
nowplusdi=iADX(NULL,0,ADXbars,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,shift);
b4minusdi=iADX(NULL,0,ADXbars,PRICE_CLOSE,MODE_MINUSDI,shift-1);
nowminusdi=iADX(NULL,0,ADXbars,PRICE_CLOSE,MODE_MINUSDI,shift);
if (b4plusdi>b4minusdi && nowplusdi<nowminusdi)
{
val1[shift]=Low[shift]-5*Point;
}
if (b4plusdinowminusdi)
{
val2[shift]=High[shift]+5*Point;
}
}
return(0);
}
//+——————————————————————+

Více zde: http://www.forex-pro-zacatecniky.cz/products/adx-crossing/