Aligátor

Tento indikátor byl vyvinut Billem Williamsem. Alligator se skládá ze 3 klouzavých průměrů:
Čelisti (modrá čára) jednoduchý klouzavý průměr (High + Low) / 2 (perioda 13), posunutý dopředu o 8 barů;
Zuby (červená čára) jednoduchý klouzavý průměr postaven z (High + Low) / 2 (perioda 8) , posunutý dopředu o 5 barů;
Rty (zelená čára) 5 období jednoduchý klouzavý průměr postaven z (High + Low) / 2 (perioda 5), posunutý dopředu o 3 bary.

Jak obchodovat s Aligátorem:
Pro rostoucí trend platí následující seřazení elisti, zuby a rty) – tzn. dole modrá, červená a pak zelená úplně nahoře.
Pro klesající trend je pořadí obrácené: nahoře jsou čelisti (modrá), pod nimi zuby (červená), a úplně dole rty (zelená).

Kód do MT4:

//+——————————————————————+
//|                                                    Alligator.mq4 |
//|                      Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp.”
#property link      “http://www.metaquotes.net/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Lime
//—- input parameters
extern int JawsPeriod=13;
extern int JawsShift=8;
extern int TeethPeriod=8;
extern int TeethShift=5;
extern int LipsPeriod=5;
extern int LipsShift=3;
//—- indicator buffers
double ExtBlueBuffer[];
double ExtRedBuffer[];
double ExtLimeBuffer[];

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- line shifts when drawing
SetIndexShift(0,JawsShift);
SetIndexShift(1,TeethShift);
SetIndexShift(2,LipsShift);
//—- first positions skipped when drawing
SetIndexDrawBegin(0,JawsShift+JawsPeriod);
SetIndexDrawBegin(1,TeethShift+TeethPeriod);
SetIndexDrawBegin(2,LipsShift+LipsPeriod);
//—- 3 indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtBlueBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtRedBuffer);
SetIndexBuffer(2,ExtLimeBuffer);
//—- drawing settings
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
//—- index labels
SetIndexLabel(0,”Gator Jaws”);
SetIndexLabel(1,”Gator Teeth”);
SetIndexLabel(2,”Gator Lips”);
//—- initialization done
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Bill Williams’ Alligator                                         |
//+——————————————————————+
int start()
{
int limit;
int counted_bars=IndicatorCounted();
//—- check for possible errors
if(counted_bars<0) return(-1);
//—- last counted bar will be recounted
if(counted_bars>0) counted_bars–;
limit=Bars-counted_bars;
//—- main loop
for(int i=0; i<limit; br=””>      {
//—- ma_shift set to 0 because SetIndexShift called abowe
ExtBlueBuffer[i]=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,i);
ExtRedBuffer[i]=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,i);
ExtLimeBuffer[i]=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,i);
}
//—- done
return(0);
}
//+——————————————————————+