AltrTrend_Signal

Indikátor, který lze používat i na 5M grafu. Bohužel autor nezanechal bližší informace o používání tohoto indikátoru. Indikátor je postaven na indikátoru ADX.

 

 

//+——————————————————————+
//| AltrTrend_Signal_v2_2.mq4
//| Ramdass – Conversion only
//+——————————————————————+
#property  copyright “Author – OlegVS, GOODMAN”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Crimson

//—- input parameters
extern int K=30;
extern double Kstop=0.5;
extern int Kperiod=150;
extern int PerADX=14;
extern int CountBars=350;

//—- buffers
double val1[];
double val2[];

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
string short_name;
//—- indicator line
IndicatorBuffers(2);
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,108);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,108);
SetIndexBuffer(0,val1);
SetIndexBuffer(1,val2);
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| AltrTrend_Signal_v2_2                                            |
//+——————————————————————+
int start()
{
if (CountBars>=Bars) CountBars=Bars;
SetIndexDrawBegin(0,Bars-CountBars+PerADX);
SetIndexDrawBegin(1,Bars-CountBars+PerADX);
int i,shift,counted_bars=IndicatorCounted();
int i1,i2;
double Range,AvgRange,smin,smax,SsMax,SsMin,SSP,price;
bool uptrend,old;
//—-
if(Bars<=PerADX+1) return(0);
//—- initial zero
if(counted_bars<peradx+1)
{
for(i=1;i<=PerADX;i++) val1[CountBars-i]=0.0;
for(i=1;i<=PerADX;i++) val2[CountBars-i]=0.0;
}
//—-
for (shift = CountBars-PerADX; shift>=0; shift–)
{

SSP=MathCeil(Kperiod/iADX(NULL,0,PerADX,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1));
Range=0;
AvgRange=0;
for (i1=shift; i1<=shift+SSP; i1++)
{AvgRange=AvgRange+MathAbs(High[i1]-Low[i1]);
}
Range=AvgRange/(SSP+1);

SsMax=High[shift]; SsMin=Low[shift];
for (i2=shift;i2<=shift+SSP-1;i2++)
{
price=High[i2];
if(SsMax<price) ssmax=”price;<br”>          price=Low[i2];
if(SsMin>=price)  SsMin=price;
}

smin = SsMin+(SsMax-SsMin)*K/100;
smax = SsMax-(SsMax-SsMin)*K/100;
val1[shift]=0;
val2[shift]=0;
if (Close[shift]<smin)
{
uptrend = false;
}
if (Close[shift]>smax)
{
uptrend = true;
}
if (uptrend!=old && uptrend==true) {val1[shift]=Low[shift]-Range*Kstop;}
if (uptrend!=old && uptrend==false) {val2[shift]=High[shift]+Range*Kstop;}
old=uptrend;

}
return(0);
}
//+——————————————————————+