Aroon Horn

Indikátor u kterého jsme nenalezli bližší specifikaci. Nicméně doporučujeme všem ho odzkoušet.

 

//+——————————————————————+
//|                                                   Aroon Horn.mq4 |
//|                                                tonyc2a@yahoo.com |
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
#property copyright “tonyc2a@yahoo.com
#property link      “mailto:tonyc2a@yahoo.com”

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red

extern int Aroon_Period=10;

double Buffer1[];
double Buffer2[];

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
SetIndexBuffer(0,Buffer1);
SetIndexLabel(0,”Aroon Up”);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
SetIndexBuffer(1,Buffer2);
SetIndexLabel(1,”Aroon Down”);

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—- TODO: add your code here

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
//—- TODO: add your code here
double HighestBar,LowestBar,aroonUp,aroonDn;
for(int shift=Bars-Aroon_Period;shift>=0;shift–){
HighestBar = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,Aroon_Period-1,shift);
LowestBar = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,Aroon_Period-1,shift);

aroonUp = 100 – ((HighestBar – shift) / Aroon_Period) * 100;
aroonDn = 100 – ((LowestBar – shift) / Aroon_Period) * 100;

if(aroonUp == 0) { aroonUp = 0.0000001; }
if(aroonDn == 0) { aroonDn = 0.0000001; }

Buffer1[shift]=aroonUp;
Buffer2[shift]=aroonDn;

}

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+