BBands_Stop

Indikátor postavený na Bollinger Bands, který znázorňuje možné SL. Zda použijete těsný či volnější SL nastavíte pomocí zvolené Deviation.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                               BBands_Stop_v1.mq4 |
//|                           Copyright © 2006, TrendLaboratory Ltd. |
//|            http://finance.groups.yahoo.com/group/TrendLaboratory |
//|                                       E-mail: igorad2004@list.ru |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2006, TrendLaboratory Ltd.”
#property link      “http://finance.groups.yahoo.com/group/TrendLaboratory”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Chartreuse
#property indicator_color2 Orange
#property indicator_color3 Chartreuse
#property indicator_color4 Orange
#property indicator_color5 Chartreuse
#property indicator_color6 Orange
//—- input parameters
extern int    Length=20;      // Bollinger Bands Period
extern double    Deviation=2;    // Deviation
extern double MoneyRisk=1.00; // Offset Factor
extern int    Signal=1;       // Display signals mode: 1-Signals & Stops; 0-only Stops; 2-only Signals;
extern int    Line=1;         // Display line mode: 0-no,1-yes
extern int    Nbars=1000;
//—- indicator buffers
double UpTrendBuffer[];
double DownTrendBuffer[];
double UpTrendSignal[];
double DownTrendSignal[];
double UpTrendLine[];
double DownTrendLine[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
string short_name;
//—- indicator line

SetIndexBuffer(0,UpTrendBuffer);
SetIndexBuffer(1,DownTrendBuffer);
SetIndexBuffer(2,UpTrendSignal);
SetIndexBuffer(3,DownTrendSignal);
SetIndexBuffer(4,UpTrendLine);
SetIndexBuffer(5,DownTrendLine);
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW);
SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW);
SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(5,DRAW_LINE);
SetIndexArrow(0,159);
SetIndexArrow(1,159);
SetIndexArrow(2,108);
SetIndexArrow(3,108);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS));
//—- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name=”BBands Stop(“+Length+”,”+Deviation+”)”;
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0,”UpTrend Stop”);
SetIndexLabel(1,”DownTrend Stop”);
SetIndexLabel(2,”UpTrend Signal”);
SetIndexLabel(3,”DownTrend Signal”);
SetIndexLabel(4,”UpTrend Line”);
SetIndexLabel(5,”DownTrend Line”);
//—-
SetIndexDrawBegin(0,Length);
SetIndexDrawBegin(1,Length);
SetIndexDrawBegin(2,Length);
SetIndexDrawBegin(3,Length);
SetIndexDrawBegin(4,Length);
SetIndexDrawBegin(5,Length);
//—-
return(0);
}

//+——————————————————————+
//| Bollinger Bands_Stop_v1                                             |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    i,shift,trend;
double smax[25000],smin[25000],bsmax[25000],bsmin[25000];

for (shift=Nbars;shift>=0;shift–)
{
UpTrendBuffer[shift]=0;
DownTrendBuffer[shift]=0;
UpTrendSignal[shift]=0;
DownTrendSignal[shift]=0;
UpTrendLine[shift]=EMPTY_VALUE;
DownTrendLine[shift]=EMPTY_VALUE;
}

for (shift=Nbars-Length-1;shift>=0;shift–)
{
smax[shift]=iBands(NULL,0,Length,Deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,shift);
smin[shift]=iBands(NULL,0,Length,Deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,shift);

if (Close[shift]>smax[shift+1]) trend=1;
if (Close[shift]<smin[shift+1]) trend=”-1;<br”>
if(trend>0 && smin[shift]<smin[shift+1])>    if(trend<0 && smax[shift]>smax[shift+1]) smax[shift]=smax[shift+1];

bsmax[shift]=smax[shift]+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax[shift]-smin[shift]);
bsmin[shift]=smin[shift]-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax[shift]-smin[shift]);

if(trend>0 && bsmin[shift]<bsmin[shift+1])>    if(trend<0 && bsmax[shift]>bsmax[shift+1]) bsmax[shift]=bsmax[shift+1];

if (trend>0)
{
if (Signal>0 && UpTrendBuffer[shift+1]==-1.0)
{
UpTrendSignal[shift]=bsmin[shift];
UpTrendBuffer[shift]=bsmin[shift];
if(Line>0) UpTrendLine[shift]=bsmin[shift];
}
else
{
UpTrendBuffer[shift]=bsmin[shift];
if(Line>0) UpTrendLine[shift]=bsmin[shift];
UpTrendSignal[shift]=-1;
}
if (Signal==2) UpTrendBuffer[shift]=0;
DownTrendSignal[shift]=-1;
DownTrendBuffer[shift]=-1.0;
DownTrendLine[shift]=EMPTY_VALUE;
}
if (trend<0)
{
if (Signal>0 && DownTrendBuffer[shift+1]==-1.0)
{
DownTrendSignal[shift]=bsmax[shift];
DownTrendBuffer[shift]=bsmax[shift];
if(Line>0) DownTrendLine[shift]=bsmax[shift];
}
else
{
DownTrendBuffer[shift]=bsmax[shift];
if(Line>0)DownTrendLine[shift]=bsmax[shift];
DownTrendSignal[shift]=-1;
}
if (Signal==2) DownTrendBuffer[shift]=0;
UpTrendSignal[shift]=-1;
UpTrendBuffer[shift]=-1.0;
UpTrendLine[shift]=EMPTY_VALUE;
}

}
return(0);
}