BullsBearsEyes

Další indikátor, u kterého nenajdeme přesný popis, jak ho obchodovat. Vyzkoušejte, a uvidíte.

 

 

//+————————————————————————-+
//| BullsBearsEyes.mq4                                                      |
//| EmeraldKing , transport_david                                           |
//| http://finance.groups.yahoo.com/group/MetaTrader_Experts_and_Indicators/|
//+————————————————————————-+
#property copyright “Copyright © 2005”
#property link      “http://finance.groups.yahoo.com/group/MetaTrader_Experts_and_Indicators/”

#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum -0.05
#property indicator_maximum 1.05
#property indicator_color1 Orange
#property indicator_level2 1.0
#property indicator_level3 0.75
#property indicator_level4 0.50
#property indicator_level5 0.25
#property indicator_level6 0.0
//—- input parameters
extern double periods=13;
extern double timeperiods=0;
extern double gamma=0.6;
extern int CountBars=300;

double L0 = 0;
double L1 = 0;
double L2 = 0;
double L3 = 0;
double L0A = 0;
double L1A = 0;
double L2A = 0;
double L3A = 0;
double LRSI = 0;
double CU = 0;
double CD = 0;

double val1[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators
//—-
SetIndexBuffer(0,val1);
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—- TODO: add your code here

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
if (CountBars>Bars) CountBars=Bars;
SetIndexDrawBegin(0,Bars-CountBars);

int i;
int    counted_bars=IndicatorCounted();

i=CountBars-1;
while(i>=0)
{
L0A = L0;
L1A = L1;
L2A = L2;
L3A = L3;
L0 = ((1 – gamma)*(iBullsPower(NULL, timeperiods, periods,PRICE_CLOSE,i)
+iBearsPower(NULL, timeperiods, periods,PRICE_CLOSE,i))) + (gamma*L0A);
L1 = – gamma *L0 + L0A + gamma *L1A;
L2 = – gamma *L1 + L1A + gamma *L2A;
L3 = – gamma *L2 + L2A + gamma *L3A;

CU = 0;
CD = 0;

if (L0 >= L1) CU = L0 – L1; else CD = L1 – L0;
if (L1 >= L2) CU = CU + L1 – L2; else CD = CD + L2 – L1;
if (L2 >= L3) CU = CU + L2 – L3; else CD = CD + L3 – L2;

if (CU + CD != 0) LRSI = CU / (CU + CD);
val1[i] = LRSI;
i–;
}
return(0);
}
//+——————————————————————+