Cleon heiken ashi

Heiken Ashi je japonská technika, jak lepe rozpoznat trend. Cenu vykresluje také pomocí svíčet, ale pro výpočet open, high, low a close ceny používá následující algorismus:

 • xClose = (Open+High+Low+Close)/4
  tedy průměrná cena aktuálního baru
 • xOpen = [xOpen(Previous Bar) + Close(Previous Bar)]/2
  průměr open a close předchozího baru
 • xHigh = Max(High, xOpen, xClose)
  nejvyšší hodnota z výše uvedené sady
 • xLow = Min(Low, xOpen, xClose)
  nejnižší hodnota z výše uvedené sady

 

 

 

//+——————————————————————+
//|                                                  Heiken Ashi.mq4 |
//|                      Copyright c 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp.”
#property link      “http://www.metaquotes.net”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Blue
#property indicator_color3 Red
#property indicator_color4 Blue

//—- buffers
double
ExtMapBuffer1[],
ExtMapBuffer2[],
ExtMapBuffer3[],
ExtMapBuffer4[];

//—- vars
int
ExtCountedBars=0;

int init() {

//—- indicators
SetIndexStyle  (0, DRAW_HISTOGRAM, 0, 1, Red);
SetIndexBuffer (0, ExtMapBuffer1);
SetIndexLabel  (0, “HA Max / Min”);
SetIndexStyle  (1, DRAW_HISTOGRAM, 0, 1, Blue);
SetIndexBuffer (1, ExtMapBuffer2);
SetIndexLabel  (1, “HA Max / Min”);
SetIndexStyle  (2, DRAW_HISTOGRAM, 0, 3, Red);
SetIndexBuffer (2, ExtMapBuffer3);
SetIndexLabel  (2, “HA Open”);
SetIndexStyle  (3, DRAW_HISTOGRAM, 0, 3, Blue);
SetIndexBuffer (3, ExtMapBuffer4);
SetIndexLabel  (3, “HA Close”);

//—-
SetIndexDrawBegin(0, 10);
SetIndexDrawBegin(1, 10);
SetIndexDrawBegin(2, 10);
SetIndexDrawBegin(3, 10);

//—- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0, ExtMapBuffer1);
SetIndexBuffer(1, ExtMapBuffer2);
SetIndexBuffer(2, ExtMapBuffer3);
SetIndexBuffer(3, ExtMapBuffer4);

IndicatorDigits(Digits);
return(0);
}

//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start() {

double
haOpen,
haHigh,
haLow,
haClose;

int
pos = Bars – ExtCountedBars – 1;

if( Bars <= 10 ) {
return(0);
}
ExtCountedBars = IndicatorCounted();
//—- check for possible errors
if ( ExtCountedBars < 0 ) {
return(-1);
}
//—- last counted bar will be recounted
if ( ExtCountedBars > 0 ) {
ExtCountedBars–;
}

while( pos >= 0 ) {
haOpen   = (ExtMapBuffer3[pos + 1] + ExtMapBuffer4[pos + 1]) / 2;
haClose  = (Open[pos] + High[pos]  + Low[pos] + Close[pos])  / 4;
haHigh   = MathMax(High[pos], MathMax(haOpen, haClose));
haLow    = MathMin(Low[pos],  MathMin(haOpen, haClose));
if ( haOpen < haClose) {
ExtMapBuffer1[pos] = haLow;
ExtMapBuffer2[pos] = haHigh;
} else {
ExtMapBuffer1[pos] = haHigh;
ExtMapBuffer2[pos] = haLow;
}
ExtMapBuffer3[pos] = haOpen;
ExtMapBuffer4[pos] = haClose;
pos–;
}
return(0);
}