Dark Cloud Cover

První candlestick je dlouhý bílý. Otvírací cena druhého je nad maximální cenou předchozího a jeho zavírací cena se dostane až pod polovinou rozpětí předchozího bílého. Potvrzení není nezbytně nutné. Jde o relativně silný signál. Čím větší je vniknutí do rozpětí předchozího candlesticku, tím silnější je výpovědní hodnota.

Naznačuje se otočení trendu a případný vznik cenové rezistence.

Výpovědní síla: střední