dema_rlh

Indikátor postavený na exponenciálním průměru a vyvinutý Patrickem Mulloyem. Indikátor se obchoduje na křížení 3 křivek. První – červená představuje klasický exponenciální průměr (EMA). Druhá – zelená je exponenciální průměr z hodnot původního exponenciálního průměru (EMA z EMA). Třetí – žlutá křivka je tzv. DEMA. DEMA = 2 * EMA – EMA z EMA.

 

//+——————————————————————+
//|                                                   DEMA_RLH       |
//|                                    Copyright © 2006, Robert Hill |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//|                                                                  |
//| Based on the formula developed by Patrick Mulloy                 |
//|                                                                  |
//| It can be used in place of EMA or to smooth other indicators.    |
//|                                                                  |
//| DEMA = 2 * EMA – EMA of EMA                                      |
//|                                                                  |
//|  Red is EMA, Green is EMA of EMA, Yellow is DEMA                 |
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
#property  copyright “Copyright © 2006, Robert Hill ”
#property  link      “http://www.metaquotes.net/”

//—- indicator settings
#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 3
#property  indicator_color1  Red
#property  indicator_color2  Green
#property  indicator_color3  Yellow
#property  indicator_width1  2
#property  indicator_width2  2
#property  indicator_width3  2

extern int EMA_Period = 14;

//—- buffers
double Dema[];
double Ema[];
double EmaOfEma[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{

//—- drawing settings

SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
SetIndexDrawBegin(0,EMA_Period);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)+2);

//—- 3 indicator buffers mapping
if(!SetIndexBuffer(0,Ema) &&
!SetIndexBuffer(1,EmaOfEma) &&
!SetIndexBuffer(2,Dema))
Print(“cannot set indicator buffers!”);
//—- name for DataWindow and indicator subwindow label
IndicatorShortName(“DEMA(“+EMA_Period+”)”);
//—- initialization done
return(0);
}

int start()
{
int i, limit;
int    counted_bars=IndicatorCounted();
if(counted_bars>0) counted_bars–;
limit=Bars-counted_bars;

for(i = limit; i >= 0; i–)
Ema[i] = iMA(NULL,0,EMA_Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
for(i = limit; i >=0; i–)
EmaOfEma[i] = iMAOnArray(Ema,Bars,EMA_Period,0,MODE_EMA,i);

//========== COLOR CODING ===========================================

for(i = limit; i >=0; i–)
Dema[i] = 2 * Ema[i] – EmaOfEma[i];

return(0);
}
//+——————————————————————+