dinapolitargetsalerts

Indikátor pracující s targety dle DiNapoliho.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                              DinapoliTargets.mq4 |
//|                                            mishanya_fx@yahoo.com |
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
#property copyright “mishanya”
#property link      “mishanya_fx@yahoo.com”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Blue
//—- input parameters
extern int       barn=300;
extern int       Length=6;
//—- buffers
double ExtMapBuffer1[];
//double ExtMapBuffer2[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
//SetIndexDrawBegin(0, barn);
//SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{

ObjectDelete(“Start line”);
ObjectDelete(“Stop line”);
ObjectDelete(“Target1 line”);
ObjectDelete(“Target2 line”);
ObjectDelete(“Target3 line”);
ObjectDelete(“Fantasy line”);
ObjectDelete(“CrazyDream line”);
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    counted_bars=IndicatorCounted();
int shift,Swing,Swing_n,uzl,i,zu,zd,mv;
double PointA,PointB,PointC,Target1,Target2,Target3,Fantasy,CrazyDream,Start,Stop;
double LL,HH,BH,BL,NH,NL;
double Uzel[10000][3];
string text;
// loop from first bar to current bar (with shift=0)
Swing_n=0;Swing=0;uzl=0;
BH =High[barn];BL=Low[barn];zu=barn;zd=barn;

for (shift=barn;shift>=0;shift–) {
LL=10000000;HH=-100000000;
for (i=shift+Length;i>=shift+1;i–) {
if (Low[i]< LL) {LL=Low[i];}
if (High[i]>HH) {HH=High[i];}
}
if (Low[shift]HH){
Swing=2;
if (Swing_n==1) {zu=shift+1;}
if (Swing_n==-1) {zd=shift+1;}
} else {
if (Low[shift]<ll) swing=”-1;}<br”>       if (High[shift]>HH) {Swing=1;}
}

if (Swing!=Swing_n && Swing_n!=0) {
if (Swing==2) {
Swing=-Swing_n;BH = High[shift];BL = Low[shift];
}
uzl=uzl+1;
if (Swing==1) {
Uzel[uzl][1]=zd;
Uzel[uzl][2]=BL;
}
if (Swing==-1) {
Uzel[uzl][1]=zu;
Uzel[uzl][2]=BH;
}
BH = High[shift];
BL = Low[shift];
}

if (Swing==1) {
if (High[shift]>=BH) {BH=High[shift];zu=shift;}}
if (Swing==-1) {
if (Low[shift]<=BL) {BL=Low[shift]; zd=shift;}}
Swing_n=Swing;
}
for (i=1;i<=uzl;i++) {
//text=DoubleToStr(Uzel[i][1],0);
//text=;
mv=StrToInteger(DoubleToStr(Uzel[i][1],0));
//ExtMapBuffer1[mv]=Uzel[i][2];
}

PointA = Uzel[uzl-2][2];
PointB = Uzel[uzl-1][2];
PointC = Uzel[uzl][2];

Comment(PointA,” “,PointB,” “,PointC);

Target1=NormalizeDouble((PointB-PointA)*0.618+PointC,4);
Target2=PointB-PointA+PointC;
Target3=NormalizeDouble((PointB-PointA)*1.618+PointC,4);
Fantasy=NormalizeDouble((PointB-PointA)*2.618+PointC,4);
CrazyDream=NormalizeDouble((PointB-PointA)*4.618+PointC,4);
if (PointB<pointc)
{
Start= NormalizeDouble((PointB-PointA)*0.318+PointC,4)-(Ask-Bid);
Stop=PointC+2*(Ask-Bid);
}
if (PointB>PointC)
{
Start= NormalizeDouble((PointB-PointA)*0.318+PointC,4)+(Ask-Bid);
Stop=PointC-2*(Ask-Bid);
}
if (ObjectFind(“Start Line”) != 0)
{
ObjectCreate(“Start line”,OBJ_HLINE,0,Time[0],Start);
ObjectSet(“Start line”,OBJPROP_COLOR,Honeydew);
ObjectSet(“Start line”,OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSet(“Start line”,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
}
else
{
ObjectMove(“Start line”, 0,Time[0],Start);
}

if (ObjectFind(“Stop Line”) != 0)
{
ObjectCreate(“Stop line”,OBJ_HLINE,0,Time[0],Stop);
ObjectSet(“Stop line”,OBJPROP_COLOR,Red);
ObjectSet(“Stop line”,OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSet(“Stop line”,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
}
else
{
ObjectMove(“Stop line”, 0,Time[0],Stop);
}

if (ObjectFind(“Target1 Line”) != 0)
{
ObjectCreate(“Target1 line”,OBJ_HLINE,0,Time[0],Target1);
ObjectSet(“Target1 line”,OBJPROP_COLOR,Green);
ObjectSet(“Target1 line”,OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSet(“Target1 line”,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);

}
else
{
ObjectMove(“Target1 line”, 0,Time[0],Target1);
}

if (ObjectFind(“Target2 Line”) != 0)
{
ObjectCreate(“Target2 line”,OBJ_HLINE,0,Time[0],Target2);
ObjectSet(“Target2 line”,OBJPROP_COLOR,Yellow);
ObjectSet(“Target2 line”,OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSet(“Target2 line”,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);

}
else
{
ObjectMove(“Target2 line”, 0,Time[0],Target2);
}

if (ObjectFind(“Target3 Line”) != 0)
{
ObjectCreate(“Target3 line”,OBJ_HLINE,0,Time[0],Target3);
ObjectSet(“Target3 line”,OBJPROP_COLOR,DarkOrchid);
ObjectSet(“Target3 line”,OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSet(“Target3 line”,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);

}
else
{
ObjectMove(“Target3 line”, 0,Time[0],Target3);
}

if (ObjectFind(“Fantasy Line”) != 0)
{
ObjectCreate(“Fantasy line”,OBJ_HLINE,0,Time[0],Fantasy);
ObjectSet(“Fantasy line”,OBJPROP_COLOR,Lime);
ObjectSet(“Fantasy line”,OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSet(“Fantasy line”,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);

}
else
{
ObjectMove(“Fantasy line”, 0,Time[0],Fantasy);
}

if (ObjectFind(“CrazyDream Line”) != 0)
{
ObjectCreate(“CrazyDream line”,OBJ_HLINE,0,Time[0],CrazyDream);
ObjectSet(“CrazyDream line”,OBJPROP_COLOR,DarkTurquoise);
ObjectSet(“CrazyDream line”,OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSet(“CrazyDream line”,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);

}
else
{
ObjectMove(“CrazyDream line”, 0,Time[0],CrazyDream);
}

if (Bid==Target1)
{Alert(“Target 1 Reached “, Symbol(),”!!!”);
Print(“Target1=”,Target1, TimeToStr(CurTime(),TIME_DATE|TIME_SECONDS));

}

if (Bid==Target2)
{ Alert(“Target 2 Reached “, Symbol(),”!!!”);
Print(“Target2=”,Target2, TimeToStr(CurTime(),TIME_DATE|TIME_SECONDS));

}
if (Bid==Target3)
{ Alert(“Target3 Reached “, Symbol(),”!!!”);
Print(“Target3=”,Target3, TimeToStr(CurTime(),TIME_DATE|TIME_SECONDS));

}

if (Bid==Fantasy)
{ Alert(“Fantasy Reached “, Symbol(),”!!!”);
Print(“Fantasy=”,Target3, TimeToStr(CurTime(),TIME_DATE|TIME_SECONDS));

}

if (Bid==CrazyDream)
{ Alert(“CrazyDream Reached “, Symbol(),”!!!”);
Print(“CrazyDream=”,Target3, TimeToStr(CurTime(),TIME_DATE|TIME_SECONDS));

}

return(0);
}
//+——————————————————————+

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *