Donchian channels

Donchian Channel je ukazatelem používaným při obchodování na trzích a byl vyvinutý Richardem Donchian. Je kalkulován z nejvyššího High a nejnižšího Low za posledních n období. Do obchodů se vstupuje při proražení horní hranice kanálu (do longu) či proražení dolní hranice kanálu (do shortu).

 

Kód MT4:

//+——————————————————————+
//|                      Donchian Channels – Generalized version.mq4 |
//|                         Copyright © 2005, Luis Guilherme Damiani |
//|                                      http://www.damianifx.com.br |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2005, Luis Guilherme Damiani”
#property link      “http://www.damianifx.com.br”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Magenta
#property indicator_color2 Magenta

//Periods: number of bars used for calculating the Donchian channel
//Extremes: if 1 uses the highest high and the lowest low -> I do not recomend using this
//   if 0 uses the open of the extremes bar -> the open point of a bar (as well as the close
//    are the points of maximum probability of concentration of the prices during the bar
//   if 3 uses the median point most extreme open and lowest low or highest high
//Margins: is the percent of the channel subtrated from the channel border before printing it, negative values are allowed
//Advance: the numbers of bars ahead
//—- input parameters
extern int       Periods=24;
extern int       Extremes=3;
extern int       Margins=-2;
extern int       Advance=0;
extern   int      max_bars=700;
//—- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,1,2);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,1,2);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—-

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    fixed_bars=IndicatorCounted();
//—-

//int shift=0;//, cnt(0), loopbegin(0);
double smin=0, smax=0, SsMax=0, SsMin=0;
//Variables : bar(0), prevbars(0), start(0), cs(0), prevcs(0),commodt(0);

   for (int shift=0;shift< max_bars;shift++)
{
if (Extremes ==1)
{
SsMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,Periods,shift)];
SsMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,Periods,shift)];
}
else if (Extremes == 3)
{
SsMax = (Open[Highest(NULL,0,MODE_OPEN,Periods,shift)]+High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,Periods,shift)])/2;
SsMin = (Open[Lowest(NULL,0,MODE_OPEN,Periods,shift)]+Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,Periods,shift)])/2;
}
else
{
SsMax = Open[Highest(NULL,0,MODE_OPEN,Periods,shift)];
SsMin = Open[Lowest(NULL,0,MODE_OPEN,Periods,shift)];
}
smin = SsMin+(SsMax-SsMin)*Margins/100;
smax = SsMax-(SsMax-SsMin)*Margins/100;
ExtMapBuffer1[shift-Advance]=smin;
ExtMapBuffer2[shift-Advance]=smax;
}
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+