Fundamenty a technická analýza (díl 5.)

Co hýbe FOREXem? Pohyby měnových párů jsou důsledkem změn ve vládní, vojenské a finanční politice hospodářských velmocí. Cenu ovlivňují, jak ekonomické parametry a výsledky těchto zemí, tak i náhlé politické události, přírodní katastrofy apod. Mnoho událostí je předvídatelných a trhy na ně nereagují dramatickým pohybem, avšak čas od času přijdou nečekané události a ty samozřejmě mohou ovlivnit cenu výrazně. Chování trhů je potom nevyzpytatelné.

Proto od doby, co trhy existují, hledají obchodníci způsoby, jak trhy analyzovat a nalézt způsob, jak na nich realizovat zisk. Obchodníky na FOREXu můžeme rozdělit na ty, kteří obchodují převážně podle fundamentálních zpráv a na ty, kteří obchodují na základě technické analýzy.

 

Fundamentální analýza – vychází z analýzy ekonomických, politických a sociologických aspektů jednotlivých ekonomik a na jejich závěrech se pak predikují možné dopady na vývoj jednotlivých měn.

Klíčové ekonomické ukazatele, které jsou vyhlašovány a trhy na ně reagují:

obecné ekonomické ukazatele – sleduje se hlavně hrubý národní produkt (GNP), hrubý domácí produkt (GDP), vládní výdaje (investice a spotřeba),

úrokové sazby a inflace – sleduje se vývoj úrokových sazeb a vývoj indexů výrobních cen (PPI) a spotřebitelských cen (CPI)

ukazatele průmyslové výroby – sledují se hlavně podnikové objednávky, průmyslová výroba, využití kapacit apod.

ukazatele ze stavebnictví – sleduje se počet nově započatých bytů a domů, prodeje bytů a domů atd.

ukazatele pracovního trhu – sleduje se hlavně nezaměstnanost, vývoj mzdových nákladů

ostatní ukazatele – je jich velké množství mezi nejzajímavější patří: maloobchodní tržby, prodej motorových vozidel, důvěra spotřebitelů atd.

 

Technická analýza (TA) – vychází z analýzy vývoje ceny v čase. Cílem TA je na základě historického vývoje ceny predikovat možný budoucí vývoj ceny a to s určitou mírou pravděpodobnosti. Pomocí grafů, cenových formací, indikátorů a jiných grafických pomůcek se pokoušíme určit trendy, korekce atd. a odhadnout budoucí vývoj ceny měnového páru.

Je prakticky nemožné v rámci jednoho článku popsat možnosti použití technické analýzy, nicméně následuje seznam klíčových pojmů s kterými se můžete v TA setkat, a kterým musíme porozumět, abychom mohli pokračovat ve výkladu.

 

Klíčové pojmy v technické analýze:

TA je o vývoji ceny v historii. Analyzovat ohromné množství dat by bylo dosti složité, pokud by se nepoužilo nějaké přehledné srovnání cen. Z toho důvodu je nejpoužívanějším prvkem TA graf.

 

Nejčastěji používané grafy jsou:

Svíčkový graf Čárkový graf

Svíčka/Čárka – zobrazuje vývoj ceny za daný časový úsek (např. 1 minuta, 30 minut, 1 hodina, 1 den apod.). Z každé svíčky/čárky zjistíme 4 ceny, které se vztahují k danému časovému úseku:

Open – je otevírací cena, cena v okamžiku počátku sledovaného intervalu, např. u hodinové svíčky je to cena v 1:00:00, 2:00:00, 3:00:00 atd.

Close – je zavírací cena, cena v okamžiku, kdy sledovaný časový úsek končí, např. u hodinové svíčky je to cena v 1:59:59, 2:59:59, 3:59:59 atd.

High – je nejvyšší dosažená cena ve sledovaném časovém úseku, např. u hodinové svíčky je to nejvyšší cena v čase mezi 1:00:00 až 1:59:59, 2:00:00 až 2:59:59, atd.

Low – je nejnižší dosažená cena ve sledovaném časovém úseku, např. u hodinové svíčky je to nejnižší cena v čase mezi 1:00:00 až 1:59:59, 2:00:00 až 2:59:59, atd.

K každé svíčky/čárky tedy zjistíme 4 ceny, které charakterizují daný časový usek (den, hodinu, 5 minut apod.). Navíc z každé svíčky/čárky zjistíme, jak se cena pohybovala v daném časovém úseku, zda klesla či vzrostla. U svíček to poznáme podle barvy svíčky. Bílé nebo zelené tělo svíčky říká, že cena otevřela níže než zavřela (tedy: cena v daném časovém úseku vzrostla). Černé nebo červené tělo svíčky říká, že cena uzavřela níže než otevřela (tedy: cena v daném časovém úseku klesla). U čárky poznáme růst či pokles ceny podle postavení čárky vlevo a vpravo od těla čárky. Pokud je čárka vlevo níže než čárka vpravo, cena vzrostla. Pokud je to obrácené, tedy: levá čárka je výše než pravá, tak cena klesla.

Range – nebo také rozsah či rozpětí, je rozdíl mezi High a Low cenou.

 

Pojmy v TA, které je dobré znát. Klíčové pojmy TA následují:

Trend, support a resistence, Patterny (grafické formace), Indikátory (Fibonacci, klouzavé průměry, Bollinger bands, MACD, Stochastic, RSI, Williams%R, Pivot points) atd.

 

Po přečtení řádků výše zcela logicky vyvstane otázka: Co je pro trading lepší, technická analýza či fundamentální analýza? Pro drobného spekulanta určitě technická analýza. Nicméně tím nechceme fundamentální analýzu zatracovat, každý technický trader by si měl hlídat, kdy dojde k vyhlašování, neboť dost často jsou důležité zprávy důvodem výrazných pohybů cen.

 

Kde najít fundamentální zprávy: www.forexfactory.com, www.forextips.com, www.dailyfx.com, www.econoday.com

Existuje celá řada zdrojů fundamentálních zpráv. Velmi oblíbená je: www.forexfactory.com a to ze dvou důvodů. Přehled zpráv je jednoduchý a přehledný. Podle intenzity barvy hned vidíte důležitost vyhlašovaného fundamentu. Za druhé, dá se tam nastavit čas podle místa, kde se nacházíte.

Ačkoliv jsme výhradně techničtí tradeři, fundamentální analýzu považujeme za užitečnou, ale spíše pro „investiční rozhodování“ tzn. pro situace, kdy nakupujete za účelem dlouhodobého držení pozice (v řádu měsíců či let). Čím kratší délka obchodu, tím je fundamentální analýza méně účinná. Zatím jsme se nesetkali s tím, že by někdo provozoval intraday trading na základě fundamentální analýzy.

Ani TA však není dokonalá. Pokud čekáte, že Vám TA odpoví na otázku, kam půjde cena, jestli nahoru nebo dolů, tak Vás zklameme. To TA neumí. Dle TA můžete pouze odhadnout vývoj ceny s určitou mírou pravděpodobnosti. Cílem tohoto seriálu není popisovat do detailu jednotlivé zákonitosti TA. Existuje však celá řada zdrojů na internetu, kde se dají takovéto informace najít. Proto studujte …

Příště si povíme něco o money managementu a positionsizingu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *