Gravestone Doji

Závěrečná cena a cena při otevření jsou identické. Ačkoli došlo k velmi širokému rozpětí ceny v rámci dne, bylo dosažené maximum opět stlačeno. Vyskytne-li se toto při trendu nahoru, je to negativní signál možné změny trendu.