Grid Builder

Jednoduchý indikátor vykreslující / zvýrazňující ceny dle Vámi nastaveného rozpětí. Je to šikovný indikátor, pokud potřebujete vykreslit/zvýraznit např. ceny po 25 či 50 pipech apod.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                      2Extreme4U Grid Builder.mq4 |
//|                     Copyright © 2005, Siddiqi, Alejandro Galindo |
//|                                              http://elCactus.com |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2005, Siddiqi, Alejandro Galindo”
#property link      “http://elCactus.com”

#property indicator_chart_window
extern int GridSpace=50;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—-
double shift=0;
double HighPrice=0;
double LowPrice=0;

double Divisor = 0.1/Point;

HighPrice = MathRound(High[Highest(NULL,0,2, Bars – 2,  2)] * Divisor);
//SL = High[Highest(MODE_HIGH, SLLookback, SLLookback)];
LowPrice = MathRound(Low[Lowest(NULL,0,1, Bars – 1, 2)] * Divisor);
for(shift=LowPrice;shift<=HighPrice;shift++)
{
ObjectDelete(“Grid”+shift);
}
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    counted_bars=IndicatorCounted();
double I=0;
double HighPrice=0;
double LowPrice=0;
int GridS=0;
int SL=0;
//—-

double Divisor = 0.1/Point;

HighPrice = MathRound(High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH, Bars – 2, 2)] * Divisor);
//SL = High[Highest(MODE_HIGH, SLLookback, SLLookback)];
LowPrice = MathRound(Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, Bars – 1, 2)] * Divisor);
GridS = GridSpace / 10;

for(I=LowPrice;I<=HighPrice;I++)
{
//Print(“mod(I, GridSpace): ” + MathMod(I, GridS) + ” I= ” + I);
//Print(LowPrice + ” ” + HighPrice);
if (MathMod(I, GridS) == 0)
{
if (ObjectFind(“Grid”+I) != 0)
{
ObjectCreate(“Grid”+I, OBJ_HLINE, 0, Time[1], I/Divisor);
ObjectSet(“Grid”+I, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet(“Grid”+I, OBJPROP_COLOR, MediumSeaGreen);
}
//MoveObject(I + “Grid”, OBJ_HLINE, Time[Bars – 2], I/1000, Time[1], I/1000, MediumSeaGreen, 1, STYLE_SOLID);
}
}
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+