High/Low indikátor

Tento indikátor ukazuje na všech time framech High a Low předchozího dne. Indikátor využijí obchodníci, kteří obchodují breakout High či Low přwdchozího dne. Indikátor ukazuje ještě červenou linku. Popisek uvádí, že se jedná o Open cenu předchozího dne, ale pozor ve skutečnosti zobrazuje Open cenu aktuálního dne.

 

Kód do MT4:

/*+——————————————————————+
| FileName: i_DCG_Camarilla.mq4
| Author: Copyright © 2005, Fermin Da Costa Gomez
| Version : 01 (Inital code)
|
+——————————————————————+*/
#property copyright “Copyright © 2005, Fermin Da Costa Gomez”
#property link      “http://forex.viahetweb.nl”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3

#property indicator_color1 Aqua
#property indicator_color2 Aqua
#property indicator_color3 Red

//—- input parameters

//—- buffers

double PrevDayHiBuffer[];
double PrevDayLoBuffer[];
double PrevDayOpenBuffer[];

int fontsize=10;
double PrevDayHi, PrevDayLo, PrevDayOpen;
double LastHigh,LastLow,x;

 

//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—- TODO: add your code here
ObjectDelete(“PrevDayHi”);
ObjectDelete(“PrevDayLo”);
ObjectDelete(“PrevDayOpen”);
//
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
string short_name;
//—- indicator line
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);

SetIndexBuffer(0, PrevDayHiBuffer);
SetIndexBuffer(1, PrevDayLoBuffer);
SetIndexBuffer(2, PrevDayOpenBuffer);

//—- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name=”Prev Hi-Lo levels”;
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0, short_name);

//—-
SetIndexDrawBegin(0,1);
//—-
//—-
return(0);
}

//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()

{
int    counted_bars=IndicatorCounted();

int limit, i;
//—- indicator calculation
if (counted_bars==0)
{
x=Period();
if (x>240) return(-1);
ObjectCreate(“PrevDayHi”, OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
ObjectSetText(“PrevDayHi”, ”                Prev. Day High”,fontsize,”Arial”, Aqua);
ObjectCreate(“PrevDayLo”, OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
ObjectSetText(“PrevDayLo”, ”                Prev. Day Low”,fontsize,”Arial”, Aqua);
ObjectCreate(“PrevDayOpen”, OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
ObjectSetText(“PrevDayOpen”, ”                Prev. Day Open”,fontsize,”Arial”, Red);
//—- last counted bar will be recounted
//   if(counted_bars>0) counted_bars–;
}
limit=(Bars-counted_bars)-1;

 

for (i=limit; i>=0;i–)
{

if (High[i+1]>LastHigh) LastHigh=High[i+1];
if (Low[i+1]<LastLow) LastLow=Low[i+1];
//Print(“TimeDay(Time[i]=”,TimeDay(Time[i]),”TimeDay(Time[i+1])”,TimeDay(Time[i+1]));
if (TimeDay(Time[i])!=TimeDay(Time[i+1]))
{
PrevDayHi=LastHigh;
PrevDayLo=LastLow;
PrevDayOpen=Open[i];
LastLow=Open[i];
LastHigh=Open[i];
ObjectMove(“PrevDayHi”, 0, Time[i], PrevDayHi);
ObjectMove(“PrevDayLo”, 0, Time[i], PrevDayLo);
ObjectMove(“PrevDayOpen”, 0, Time[i], PrevDayOpen);

}

PrevDayHiBuffer[i]=PrevDayHi;
PrevDayLoBuffer[i]=PrevDayLo;
PrevDayOpenBuffer[i]=PrevDayOpen;
}

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+