Historie technické analýzy (díl 2.)

Pokud budeme pátrat v minulosti a hledat prapočátky TA, dojdeme jednoznačně k Dowově teorii. Dow formuloval svou teorii v sérii článků v časopise The Wall Street Journal v letech 1900-1902. Přibližme si 6 základních principů jeho teorie:

1. Trh zohledňuje všechny dostupné informace – vycházíme z toho, že účastníci trhu mají všechny dostupné informace a tím pádem jsou všechny informace zohledněny v ceně. Samozřejmě ne všichni účastníci trhu mají všechny informace, to není reálné ani v dnešní době, nicméně tak trh funguval a bude vždy fungovat. Různý účastníci mají různou míru informace, ale to nic nemění na tom, že se objem i míra informací promítá přímo do ceny.

2. Trhy se neustále pohybují v jednom ze 3 trendů – trh roste, klesá, a nebo se pohybuje do strany. Trh se nepohybuje přímočaře, ale má tendenci dosahovat určitých high a low v rámci určitých časových úseků. Abychom mohli mluvit o rostoucím trendu (uptrend), tak musí  cena dosahovat  vyšších high i lo (viz. obrázek). U klesajícího trendu (downtrend) se naopak tvoří nižší a nižší high i low.

3. Trendy se skládají ze tří fází:

Fáze akumulace – začátek býčího trendu. Přichází na konci downtrendu, když už je cena na nejnižší možné úrovni. Je nejhůře rozpoznatelnou fází trendu. Zde začínají budovat své pozice velcí a silní hráči.

Fáze participace (zapojení veřejnosti) – v této fázi mizí definitivně negativní nálada na trhu a rostoucí trend se naplňo uplatňuje. Tato fáze je většinou ze všech nejdelší a dochází v ní i k největšímu cenovému pohybu. Na trh vstupují menší investoři.

Fáze bubliny – je poslední fází, kdy do trhu vstupují nejméně zkušení investoři. Vývoj trhu se zdá být naprosto jednoznačný a na trhu panuje naprostá eufórie ohledně trendu a jeho pokračování. Velcí hráči, kteří vstupili na trh v prvopočátku trendu začínají vybírat zisky.

Tyto fáze lze lze zrdcadlově pozorovat i u klesajícího trhu. Nazýváme je: distribuce, participace a panika.

4. Tržní indexy se musejí vzájemně potvrzovat – Dow ve své teorii říká, že potvrzení obratu trendu musí potvrdit oba jeho indikátory Dow Industrial a Rail. Vzhledem k omezená využitelnosti na FOREXu nebudeme tuto část Dow teorie více popisovat.

5. Objem obchodů musí potvrzovat trend – z tohoto principu vyplývá, že objem obchodů by měl růst, pokud se cena pohybuje v trendu, pohybuje-li se proti trendu objem obchodů by měl být malý. Jinak řečeno, pokud jsme v uptrendu, měli by být všechny klesající pohyby realizovány s malými objemy obchodů. Pokud by se v uptrendu objevili klesající období s velkým objemem obchodů, můžete to být příznak konce uptrendu (platí i obráceně pro downtrend).

6. Trend je platný, dokud nedojde k jasnému signálu zvratu. Dow ve své teorii popisuje také primární a sekundární trendy. To, co jsme si ukázali na obrázcích v bodě 3 ukazuje primární trend. Avšak v rámci primárního trendu se mohou objevovat kratší sekundární trendy. To, že se trh chvíli pohybuje proti hlavnímu trendu ještě neznamená, že došlo ke zvratu. Ukažme si to původním grafu pro uptrend, který jsme si ukázali v bodu 3.

Dowovi myšlenky ačkoliv jsou více než 100 let staré budou dobrým základem TA, o které si budeme povídat i v příštích dílech.

V příštím díle se podíváme na grafy a jejich význam pro TA.