i-ParamonWorkTime (časová pásma)

Velmi užitečný indikátor pro ty, kdož obchodují na 1H time framu breakouty. Ale indikátor využijí i ti, kdo potřebují v grafu označit nějaké časové pásmo např. US seanci apod. Tento indikátor vám umožní vybarvit až 3 časová pásma v průběhu jednoho dne. Můžete si i navolit různé barvy jednotlivých pásem.

 

Kód do MT4:

//+——————————————————————+
//|                                            i-ParamonWorkTime.mq4 |
//|                                           Ęčě Čăîđü Â. aka KimIV |
//|                                              http://www.kimiv.ru |
//|                                                                  |
//|                                                       23.11.2005 |
//+——————————————————————+
#property copyright “Ęčě Čăîđü Â. aka KimIV”
#property link      “http://www.kimiv.ru”

#property indicator_chart_window

//——-  ——————————-
extern int    NumberOfDays = 50;
extern string Begin_1      = “07:00”;
extern string End_1        = “11:00”;
extern color  Color_1      = BlanchedAlmond;
extern string Begin_2      = “13:00”;
extern string End_2        = “17:00”;
extern color  Color_2      = Lavender;
extern string Begin_3      = “19:00”;
extern string End_3        = “23:00″;
extern color  Color_3      = MistyRose;
extern bool   HighRange    = False;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
void init() {
DeleteObjects();
for (int i=0; i<numberofdays; br=””>     CreateObjects(“PWT1″+i, Color_1);
CreateObjects(“PWT2″+i, Color_2);
CreateObjects(“PWT3″+i, Color_3);
}
Comment(“”);
}

//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
void deinit() {
DeleteObjects();
Comment(“”);
}

//+——————————————————————+
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
void CreateObjects(string no, color cl) {
ObjectCreate(no, OBJ_RECTANGLE, 0, 0,0, 0,0);
ObjectSet(no, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet(no, OBJPROP_COLOR, cl);
ObjectSet(no, OBJPROP_BACK, True);
}

//+——————————————————————+
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
void DeleteObjects() {
for (int i=0; i<numberofdays; br=””>     ObjectDelete(“PWT1″+i);
ObjectDelete(“PWT2″+i);
ObjectDelete(“PWT3″+i);
}
}

//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
void start() {
datetime dt=CurTime();

for (int i=0; i<numberofdays; br=””>     DrawObjects(dt, “PWT1″+i, Begin_1, End_1);
DrawObjects(dt, “PWT2″+i, Begin_2, End_2);
DrawObjects(dt, “PWT3″+i, Begin_3, End_3);
dt=decDateTradeDay(dt);
while (TimeDayOfWeek(dt)>5) dt=decDateTradeDay(dt);
}
}

//+——————————————————————+
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
void DrawObjects(datetime dt, string no, string tb, string te) {
datetime t1, t2;
double   p1, p2;
int      b1, b2;

t1=StrToTime(TimeToStr(dt, TIME_DATE)+” “+tb);
t2=StrToTime(TimeToStr(dt, TIME_DATE)+” “+te);
b1=iBarShift(NULL, 0, t1);
b2=iBarShift(NULL, 0, t2);
p1=High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, b1-b2, b2)];
p2=Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , b1-b2, b2)];
if (!HighRange) {p1=0; p2=2*p2;}
ObjectSet(no, OBJPROP_TIME1 , t1);
ObjectSet(no, OBJPROP_PRICE1, p1);
ObjectSet(no, OBJPROP_TIME2 , t2);
ObjectSet(no, OBJPROP_PRICE2, p2);
}

//+——————————————————————+
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
datetime decDateTradeDay (datetime dt) {
int ty=TimeYear(dt);
int tm=TimeMonth(dt);
int td=TimeDay(dt);
int th=TimeHour(dt);
int ti=TimeMinute(dt);

td–;
if (td==0) {
tm–;
if (tm==0) {
ty–;
tm=12;
}
if (tm==1 || tm==3 || tm==5 || tm==7 || tm==8 || tm==10 || tm==12) td=31;
if (tm==2) if (MathMod(ty, 4)==0) td=29; else td=28;
if (tm==4 || tm==6 || tm==9 || tm==11) td=30;
}
return(StrToTime(ty+”.”+tm+”.”+td+” “+th+”:”+ti));
}
//+——————————————————————+