Inverted Black Hammer

Trh otevře pod zavírací cenou předchozího dne. Trend nahoru je ale ještě příliš slabý na to, aby vytlačil aktuální cenu na cenu z předchozího dne.Druhý candlestick může být černý nebo bílý, barva není rozhodující. K potvrzení otočení trendu by došlo vyšší otvírací cenou příštího dne. Když jsou otvírací a zavírací cena téměř identické, hovoříme o tzv. “Gravestone – Doji.

Výpovědní síla: nízká