Jak poznat dobrý systém pro FOREX? (díl 12.)

V minulých dílech jsme si ukázali jednoduchý obchodní systém a pokusili jsme se ho otestovat. Ukázali jsme si také, jak vypadá report z testu obchodního systému v MT4 a cílem dnešního dílu je rozebrat si tento report podrobněji. Report je z MT4 od XTB a částky jsou v CZK.

Co tedy jednotlivé údaje znamenají:

Testování sloupcových grafů, Značky modelování, Mismatched charts errors a Modelování kvality – jsou informace o počtu testovaných svíček, počtu chyb a dostupnosti podrobných dat, které charakterizují kvalitu reportu. To jaká je kvalita testu je vyjádřeno v souhrnném indexu „modelování kvality“ a je vyjádřena procentem. V tomto případě 90%.

Počáteční depozit – je počáteční vklad na účet. Při testování může být měněn, a je zde uveden proto, aby bylo zřejmé z jaké výše počátečního vkladu se vycházelo při výpočtech relativní velikosti drawdownu V tomto případě 100.000 CZK

Celkový čistý zisk – zde najdete zisk či ztrátu, které strategie dosáhla za testované období. Je součtem hrubého zisku a hrubé ztráty. V tomto případě strategie vytvořila zisk 32.965,01 CZK.

Hrubý zisk – suma zisků ze všech obchodů, které skončili výhrou

Hrubá ztráta – suma ztrát ze všech obchodů, které skončili prohrou

Ziskový faktor – je to poměr průměrů ziskových a ztrátových obchodů vážený procentem úspěšnosti. Přesný výpočet je následující: Průměrný ziskový obchod * ziskové obchody v % / Průměrný ztrátový obchod * ztrátové obchody v %. V tomto případě: 1.023,05 CZK * 32,28% / 358,78 * 67,72% = 1,36

Předpokládaný zisk – říká kolik je průměrný zisk na jednu transakci/obchod. Výpočet je následující: Celkový čistý zisk / Transakce celkem. V tomto případě: 32.965,01 CZK / 378 = 87,21 CZK

Absolutní pokles – je to nejnižší výše účtu v průběhu sledovaného období odečtená od počátečního vkladu. Jinak řečeno o kolik max. klesl zůstatek účtu oproti původnímu vkladu. V tomto případě byl absolutní pokles 1.904,06 CZK, tzn. že v průběhu testovaného období byl v určitém okamžiku účet na nejnižší úrovni 98.095,94 CZK.

Maximální pokles (%) – je to největší absolutní propad účtu za sledované období. V tomto případě činil 10.295,27 CZK. Procentně to bylo 8,19%. Procento se vypočítává z hodnoty stavu účtu v okamžiku začátku tohoto poklesu (drawdownu). Maximální pokles započal v okamžiku, kdy účet byl ve výši 125.705,37 CZK, tzn. 10.295,27 / 125.705,37 = 8,19%

Relativní pokles (%) – je to největší procentní propad účtu za sledované období. V tomto případě je totožný s maximálním poklesem, ale nemusí tomu tak být vždy.

Vzhledem k tomu, že pokles/drawdown je jedním z nejdůležitějších charakteristik obchodních systémů, zastavíme se u těchto veličin trochu déle, abychom vysvětlili rozdíl mezi maximálním a relativním poklesem podrobněji. Uveďme si to na následujícím příkladu: Začneme obchodovat s vkladem 100.000 CZK. Účet vystoupá na 110.000 CZK a pak přijde drawdown ve výši 15.000 CZK. Účet tedy spadne až na 95.000 CZK. Pak účet opět roste a střídají se zisková a ztrátová období, kdy jednotlivé drawdowny nejsou nikterak významné a účet dosáhne výše 200.000 CZK. Pak však přijde velký drawdown ve výši 20.000 CZK. Jak budou vypadat jednotlivé veličiny v reportu? Absolutní pokles účtu bude 5.000 CZK, maximální pokles je 20.000 CZK (ale procentně to je 20.000 / 200.000 = 10%), největší relativní pokles však je 15.000 / 110.000 = 13,6%.

Transakce celkem – počet zrealizovaných obchodů ve sledovaném období. V tomto případě bylo ve sledovaném období zrealizováno 378.

Krátké pozice (výhra %) – říká kolik obchodů bylo realizovaných jako PRODEJ / SHORT / SELL ve sledovaném období a vyjadřuje % kolik z nich bylo ziskových. V tomto případě bylo zobchodováno 182 shortů, z nichž 30,77% skončilo ziskem.

Dlouhé pozice (výhra %) – říká kolik obchodů bylo realizovaných jako NÁKUP / LONG / BUY ve sledovaném období a vyjadřuje % kolik z nich bylo ziskových. V tomto případě bylo zobchodováno 196 longů, z nichž 33,67% skončilo ziskem.

Ziskové obchody (% z celkové výše) – říká kolik obchodů ve sledovaném obchodí skončilo v zisku a kolik to činí procentně z celkového počtu obchodů. V tomto případě bylo ziskových obchodů celkem 122, což bylo 32,28% ze všech zrealizovaných obchodů.

Ztrátové obchody (% z celkové výše) – říká kolik obchodů ve sledovaném obchodí skončilo ve ztrátě a kolik to činí procentně z celkového počtu obchodů. V tomto případě bylo ztrátových obchodů celkem 256, což bylo 67,72% ze všech zrealizovaných obchodů.

Největší ziskový obchod – největší ziskový obchod ve sledovaném období. V tomto případě to je 2.743,65 CZK.

Největší ztrátový obchod – největší ztrátový obchod ve sledovaném období. V tomto případě to je -384,19 CZK.

Průměrný ziskový obchod – průměrný ziskový obchod ve sledovaném období, tzn. Hrubý zisk / počet ztrátových obchodů. V tomto případě 124.811,89 / 122 = 1.023,05 CZK.

Průměrný ztrátový obchod – průměrný ztrátový obchod ve sledovaném období, tzn. Hrubá ztráta / počet ztrátových obchodů. V tomto případě 91.846,88 / 256 = 358,78 CZK.

Maximální návazné výhry (finanční zisk) – ukazuje maximální počet zisků v řadě, které se uskutečnily ve sledovaném období a v závorce je uvedeno jejich peněžní vyjádření. V tomto případě se ve sledovaném období minimálně jednou stalo, že strategie měla 7 ziskových obchodů v řadě (s tím, že suma zisků dosáhla hodnoty 8.287,41 CZK)

Maximální návazné prohry (finanční ztráta) – ukazuje maximální počet ztrát v řadě, které se uskutečnily ve sledovaném období a v závorce je uvedeno jejich peněžní vyjádření. V tomto případě se ve sledovaném období minimálně jednou stalo, že strategie měla 14 ztrátových obchodů v řadě (s tím, že suma ztrát dosáhla hodnoty 5.101,48 CZK)

Maximální návazný zisk (počet výher) – ukazuje maximální sumu zisků v řadě, které se uskutečnily ve sledovaném období a v závorce je uveden jejich počet. V tomto případě se ve sledovaném období údaje shodují s položkou Maximální návazné výhry (finanční zisk), ale nemusí tomu tak být vždy.

Maximální návazná ztráta (počet ztrát) – ukazuje maximální sumu ztrát v řadě, které se uskutečnily ve sledovaném období a v závorce je uveden jejich počet. V tomto případě se ve sledovaném období údaje shodují s položkou Maximální návazné prohry (finanční ztráta), ale nemusí tomu tak být vždy.

Průměrné návazné výhry a návazné prohry – ukazuje průměr z po sobě jdoucích zisků a ztrát ve sledovaném období. V tomto případě je patrné, že můžeme v průměru očekávat, že po sobě jdoucí zisky budou většinou 2 a že návazné prohry budou většinou 3.

 

Popsali jsme si, co která položka znamená, a teď si pojďme říci, jak poznat dobrý systém. Hned na začátku je potřeba si říci, že neexistuje jeden přesný univerzální recept, který nám jednoznačně řekne: „tohle je dobrý systém a tohle naopak ne.“

Na co je třeba se soustředit:

A. Prvotní čtyři veličiny, které je dobré sledovat

Sledované období a počet obchodů – je to o statistice. Když chceme zjistit např. kolik procent lidí bude volit ODS, či ČSSD musíme se zeptat dostatečného vzorku lidí. Pokud se zeptáme deseti lidí je pravděpodobnost chyby poměrně velká, pokud jich bude 10.000 je již hodně pravděpodobné, že výsledek průzkumu se bude hodně blížit realitě. A zde je to stejné. Abychom poznali, že je strategie dostatečné robustní a stabilní nemůže se spoléhat na test za poslední 3 měsíce popř. jen na 20 obchodů. Kolik obchodů, a jak dlouhé období bych měl testovat? Záleží na typu obchodování (intraday trading či poziční obchodování) a time framu minutové či denní svíčky apod. Pokud obchodujete převážně denní grafy tak je dobré, aby strategie fungovala alespoň 5-10 let zpátky, minimum pro počet obchodů bychom viděli nad 500 tradů. Pokud budete intradenní obchodník, tak stačí test 1 rok zpátky.

Ziskový faktor – je jedním z nejdůležitějších parametrů. Jistě si pamatujete z 6. dílu tohoto seriálu to, co jsme si řekli o RRR (Risk Reward Ratio). Víme tedy, že dobrý systém by měl mít větší zisky než ztráty. Neplatí to vždy může být riziko větší než zisk, ale musíme mít potom vysoké procento úspěšnosti, aby systém dosahoval dlouhodobě zisku. Ziskový faktor je poměr průměrného zisku a průměrné ztráty (tzn. říká nám jaký je průměrný RRR) a zároveň kalkuluje s procentní úspěšností takže do výpočtu vnáší i hledisko toho, jaká je úspěšnost systému.

Ukažme si pár příkladů:

V následující tabulce je vidět několik variant. První tři varianty mají RRR 2:1, ale je vidět, jak rozdílný je ziskový faktor v závislosti na úspěšnosti obchodů. Příklad jedna má dobrý poměr RRR, ale příliš malou úspěšnost. Příklad 2 a 3 má dobrý poměr RRR a zároveň dostatečnou úspěšnost obchodů. Příklad 4 a 5 ukazuje špatný poměr RRR 1:2 kombinovaný s nedostatečnou úspěšností obchodů. Příklad 6 demonstruje situaci, kdy sice poměr RRR je 1:2 v neprospěch zisku, ale vysoká míra úspěšnosti zajišťuje dostatečnou ziskovost systému.

Příklad 1

Příklad 2

Příklad 3

Příklad 4

Příklad 5

Příklad 6

Zisk

1000

1000

1000

500

500

500

Risk

500

500

500

1000

500

1000

Úspěšnost

20%

45%

55%

50%

50%

75%

Ziskový faktor

0,50

1,64

2,44

0,50

1,00

1,50

Můžeme si jednoduše propočítat zisk pro jednotlivé varianty (pro 100 obchodů):

Příklad 1

Příklad 2

Příklad 3

Příklad 4

Příklad 5

Příklad 6

Zisky

20 000

45 000

55 000

25 000

25 000

37 500

Ztráty

-40 000

-27 500

-22 500

-50 000

-25 000

-25 000

Celkem

-20 000

17 500

32 500

-25 000

0

12 500

Je tedy zřejmé, že ziskový faktor je jednoduchý indikátor, který Vám poměrně rychle pomůže odhadnout sílu strategie.

Je zřejmé, že ziskový faktor by měl být větší než 1. Pokud dosahuje hodnot nad 2 jedná se již o velice dobrou strategii.

Předpokládaný (průměrný) zisk – tento ukazatel nás zajímá spíše v pipovém vyjádření. U naší strategie DAILY EXTREME BREAKOUT (jehož report je v úvodu článku) dosahuje hodnoty 87,21 CZK, tedy cca 4,8 USD. Vzhledem k tomu, že test byl prováděn s pozicí o velikosti 0,1 lotu, můžeme říci, že předpokládaný průměrný zisk na 1 obchod je 4,8 pipu. Je to málo, nebo hodně? Podle nás je to málo. Určitě bychom neobchodovali strategii, která má průměrný předpokládaný zisk 1 nebo 2 pipy. Pokud budeme předpokládat, že průměrný slippage našeho brokera bude 1 pip a průměrný předpokládaný zisk bude 1 pip, znamená to, že ačkoliv je strategie v testu zisková v reálu může být na nule, nebo dokonce i ve ztrátě.

Drawdown – možná ještě důležitější ukazatel než ziskový faktor. Drawdown nám ukazuje, jak velkým poklesem kapitálu strategie historicky prošla. To je klíčové pro naše rozhodování o velikosti obchodované pozice o zvoleném MM atd. Výše v textu jsme si ukázali na praktickém případě rozdíl a způsob výpočtu max. a relativního drawdownu a jak ho MT4 kalkuluje. Osobně si drawdown vždy přepočítáváme na pipy a procentní vyjádření drawdownu pak také nekalkulujeme. Ukažme si to prakticky na našem případu. Max. drawdown byl 10.295,27 CZK tedy cca 572 USD (tedy 572 pipů). Relativní pokles byl kalkulován na 8,19%, ale pokud vztáhneme max. pokles 10.295,27 CZK k počátečnímu vkladu 100.000 CZK, tak propad kapitálu je 10,3%. Vždy vycházíme z toho nejčernějšího scénáře, tedy že začneme live obchodovat těsně před začátkem max. drawdownu a „koupíme“ tedy max. ztrátu hned na začátku.

Vraťme se však k tomu, jak velikost drawdownu vyhodnocovat. Podle našeho názoru by roční zisk měl být větší než velikost max. drawdownu (pokud obchodujete denní grafy). U intradenního obchodování by měl být měsíční zisk větší než max. drawdown. Bohužel MT4 nám nedává dostatečné informace a musíme si výpočet provést ručně, tzn. sčítat zisky po jednotlivých letech/měsících a porovnat s max. drawdownem.

Po prozkoumání těchto 4 veličin máte většinou jasno o tom, zda je strategie dobrá či nikoliv. Pak se však dívejte i na další veličiny, které jsou pro live obchodování důležité.

B. Další veličiny

% ziskových obchodů – má pouze informativní charakter, zda je úspěšnost 30% nebo 80% apod. Obecně platí, že většina lidí má tendenci preferovat systémy s vysokým procentem výher. Někdo nedokáže obchodovat systémy, které mají malou úspěšnost např. 25-30%. Tento ukazatelná má tedy spíše psychologický aspekt, neboť kvalitu systému lépe hodnotí ziskový faktor.

Počet po sobě jdoucích zisků a ztrát – opět důležitý ukazatel pro „psychickou“ přípravu pro obchodování této strategie. Pokud vím, že strategie měla historicky 14 ztrát po sobě, nemělo by mě to významně překvapit, pokud se to bude opakovat.

Report z MT4 je podle našeho názoru neúplný a přivítali bychom proto detailnější informace. Každý si proto může výstup z MT4 dále upravovat tak, aby lépe vyhovoval jeho potřebám a usnadnil mu rozhodování.

Můžete si ručně provádět ještě další výpočty, pokud to považuji za důležité. Vybrat dobrý systém není nikdy jednoduché. Skoro vždy je výsledek testu nějakým kompromisem. Pokud mám velký RRR jen těžko budu dosahovat 99% úspěšnosti a obráceně, pokud dosahujete ziskovosti 90% je to skoro vždy proto, že obchodujete s RRR, které není optimální (risk přesahuje zisk). Nehledejte proto „zlatý grál“, kdy budete dosahovat vysoké RRR a zároveň mít úspěšnost 100%. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že většina kvalitních systémů se pohybuje v úspěšnosti mezi 25-85% (cokoliv je mimo toto rozpětí, tak „smrdí“ nějakým problémem). Obecně platí, že strategie, které mají nízkou ziskovost 25-30% jsou postaveny na malých SL a občasných „homerunech“. A obráceně vysoká procentní úspěšnost je většinou důsledek velkých SL a malých PT. Vyvarujte se proto extrémům, robustní a ziskově stabilní systémy se většinou nacházejí uprostřed těchto extrémů.

V dřívějších dílech jsme si řekli, že pro úspěšný trading na FOREXu potřebujeme 3 věci: dobrý obchodní systém, money management a psychologii. První dvě věci jsme si již vysvětlili a prakticky ukázali, zbývá nám tedy poslední téma a to je psychologie. Téma, které je z našeho pohledu nejsložitější a proto jsem si ho nechali až nakonec. V příštím díle si proto povíme něco o psychologii na FOREXu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *