JuiceLevelsAlertNew

Zajímavě fungující indikátor ve formě histogramu.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                                        Juice.mq4 |
//|                                                          Perky_z |
//|                              http://fxovereasy.atspace.com/index |
//+——————————————————————+
#property  copyright “perky”
#property  link      “http://fxovereasy.atspace.com/index
//—- indicator settings
#property  indicator_separate_window
#property  indicator_buffers 3
#property  indicator_color1  LimeGreen
#property  indicator_color2  FireBrick
#property indicator_color3 Yellow
#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2
#property indicator_width3 2

//—- indicator parameters
extern bool DoAlerts = false;
extern int Periyod=7;
extern int thresholdLevel=8;
extern int sosoLevel = 4;
extern bool JuiceLevelsVisible = true;
extern int JuiceStartPips = 4;
extern int JuiceStepPips = 4;
extern int JuiceLevelsNumber = 3;
extern color JuiceLevelColor = Silver;

double thresholdLevelPoint;
double sosoLevelPoint;

//—- indicator buffers
double GoodJuice[];
double BadJuice[];
double SoSoJuice[];
double currentJuiceLevel;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- 3 additional buffers are used for counting.
IndicatorBuffers(3);
//—- drawing settings
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID);
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID);
SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID);
SetIndexDrawBegin(0,Periyod);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)+2);
//—- 2 indicator buffers mapping
if(!SetIndexBuffer(0,GoodJuice) &&
!SetIndexBuffer(1,BadJuice) &&
!SetIndexBuffer(2,SoSoJuice))
Print(“cannot set indicator buffers!”);

IndicatorDigits(4);

thresholdLevelPoint = thresholdLevel*Point;
sosoLevelPoint = sosoLevel*Point;

//—- name for DataWindow and indicator subwindow label
IndicatorShortName(“Juice(“+Periyod+”,”+thresholdLevel+”)”);

//—- initialization done
return(0);
}

int SetLevelLines()
{
string levelLabel;
if(JuiceLevelsVisible)
{
SetLevelStyle(STYLE_DASH,1,JuiceLevelColor);
for(int i=1; i<= JuiceLevelsNumber; i++)
{

currentJuiceLevel = (JuiceStartPips + (i-1)*JuiceStepPips);
SetLevelValue(i,currentJuiceLevel);
levelLabel = “Level “+i+”: “+currentJuiceLevel;
SetIndexLabel(i,levelLabel);
}
}else
{
for(i=1; i<= JuiceLevelsNumber; i++)
{

SetLevelValue(i,0.0);

}
}
}

//+——————————————————————+
//| Moving Average of Oscillator                                     |
//+——————————————————————+
int start()
{
//if ( Period != 15)  Alert (“Juice Is Recommended for 15 Min Chart only!!”);
int limit,i;
int counted_bars=IndicatorCounted();
double Juice;
static datetime lastPriceAlertedBar=0;
int barToCheck;

//—- check for possible errors
if(counted_bars<0) return(-1);
//—- last counted bar will be recounted
if(counted_bars>0) counted_bars–;
limit=Bars-counted_bars;

SetLevelLines();

//—- main loop
for(i=0; i<limit; br=””>    {
Juice=iStdDev  (NULL,0,Periyod,MODE_EMA,0,PRICE_CLOSE,i);
if(Juice>=thresholdLevelPoint){
GoodJuice[i]=Juice/Point;
BadJuice[i]=0;
SoSoJuice[i]=0;
}else if(Juice<sosolevelpoint){
BadJuice[i]=Juice/Point;
GoodJuice[i]=0;
SoSoJuice[i] = 0;
}else{
SoSoJuice[i] = Juice/Point;
BadJuice[i]=0;
GoodJuice[i]=0;
}
}

if (DoAlerts)
{
if (Juice >= thresholdLevelPoint && Period() == 5 && lastPriceAlertedBar != iTime(NULL,0,barToCheck))
{
Alert(“Juice above “,thresholdLevel,” for “, Symbol());
PlaySound(“Tick.wav”);
lastPriceAlertedBar = iTime(NULL,0,barToCheck);
}
}

//—- done
return(0);
}
//+——————————————————————+

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *