KijunTenkan+

Pattern Ichimoku Cloud je součástí řady obchodních přístupů. Jedním z nich je Kijun Tenkan křížení.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                                     Ichimoku.mq4 |
//|                      Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                      Copyright © 2004, AlexSilver â ďëŕíĺ +      |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//|                                       http://www.viac.ru/        |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2004, AlexSilver â ďëŕíĺ +”
#property link      “http://www.viac.ru/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Blue
//—- input parameters
extern int Tenkan=9;
extern int Kijun=26;
extern int TenkanShift=3;
extern int KijunShift=9;
//—- buffers
double Tenkan_Buffer[];
double Kijun_Buffer[];
//—-
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- Âűâîä Tenkan-sen
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,Tenkan_Buffer);
SetIndexDrawBegin(0,Tenkan+TenkanShift-1);
SetIndexShift(0,TenkanShift);
SetIndexLabel(0,”Tenkan Sen”);
//—- Âűâîä Kijun-sen
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1,Kijun_Buffer);
SetIndexDrawBegin(1,Kijun+KijunShift-1);
SetIndexShift(1,KijunShift);
SetIndexLabel(1,”Kijun Sen”);
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Ichimoku Kinko Hyo                                               |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    i,k;
int    counted_bars=IndicatorCounted();
double high,low,price;
//—-
if(Bars<=Tenkan || Bars<=Kijun) return(0);
//—- initial zero
if(counted_bars<1)
{
for(i=1;i<=Tenkan;i++)    Tenkan_Buffer[Bars-i]=0;
for(i=1;i<=Kijun;i++)     Kijun_Buffer[Bars-i]=0;
}
//—- Tenkan Sen
i=Bars-Tenkan;
if(counted_bars>Tenkan) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
high=High[i]; low=Low[i]; k=i-1+Tenkan;
while(k>=i)
{
price=High[k];
if(high<price) high=”price;<br”>          price=Low[k];
if(low>price)  low=price;
k–;
}
Tenkan_Buffer[i+TenkanShift]=(high+low)/2;
i–;
} i=TenkanShift-1;
while(i>=0)
{
high=High[0]; low=Low[0]; k=Tenkan-TenkanShift+i;
while(k>=0)
{
price=High[k];
if(high<price) high=”price;<br”>          price=Low[k];
if(low>price) low=price;
k–;
}
Tenkan_Buffer[i]=(high+low)/2;
i–;
}
//—- Kijun Sen
i=Bars-Kijun;
if(counted_bars>Kijun) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
high=High[i]; low=Low[i]; k=i-1+Kijun;
while(k>=i)
{
price=High[k];
if(high<price) high=”price;<br”>          price=Low[k];
if(low>price) low=price;
k–;
}
Kijun_Buffer[i+KijunShift]=(high+low)/2;
i–;
} i=KijunShift-1;
while(i>=0)
{
high=High[0]; low=Low[0]; k=Kijun-KijunShift+i;
while(k>=0)
{
price=High[k];
if(high<price) high=”price;<br”>          price=Low[k];
if(low>price) low=price;
k–;
}
Kijun_Buffer[i]=(high+low)/2;
i–;
}
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+