Linear Price Bar

Trochu jiný pohled na svíčky. Jiný způsob zakreslení svíček.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                             Linear Price Bar.mq4 |
//|                                      Copyright © 2006, Keris2112 |
//|                                                             none |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2006, Keris2112”
#property link      “none”

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Blue
#property indicator_color4 Red
//—- buffers

double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM,EMPTY,3);
SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);
SetIndexStyle(3,DRAW_HISTOGRAM,EMPTY,3);
SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—-

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    counted_bars=IndicatorCounted();
int i;
int UpDays, DownDays, NeutralDays;
double BarH, BarL, BarC;

//—-
for(i=0; i<bars; br=””>       {
BarH = High[i]-Open[i];
BarL = Low[i]-Open[i];
BarC = Close[i]-Open[i];
if(BarC>0) UpDays += 1;
else if(BarC<0) DownDays +=1;
else if(BarC==0) NeutralDays +=1;

ExtMapBuffer1[i] = BarH;
ExtMapBuffer2[i] = BarL;
//      SortBuffer1[i] = BarH;
//      SortBuffer2[i] = BarL;
if(Close[i]>Open[i])
{
ExtMapBuffer3[i] = BarC;
ExtMapBuffer4[i] = 0;
}
else
{
ExtMapBuffer3[i] = 0;
ExtMapBuffer4[i] = BarC;
}

}

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+