Long Lower Shadow

Dlouhý spodní stín. Takováto svíčka ukazuje situace, kdy v průběhu času měli výraznou převahu prodavající, pak však převzali iniciativu kupující a celý pohyb směrem dolů “vyrovnali”. Na svíčce tak vidíme velmi dlouhý spodní stín/knot. Tato svíčka značí velkou sílu kupujících.