Ma_Distance_From_Price

Indikátor zobrazující vzdálenost od zvoleného typu průměru (SMA, EMA, SMMA či LWMA). Vykreslí se šipka, pokud je MA vzdálená od průměru o uživatelem vzolený počet pipů.

 

//+——————————————————————+
//|                                       Ma_Distance_From_Price.mq4 |
//|                              transport_david , David W Honeywell |
//|                                        transport.david@gmail.com |
//+——————————————————————+

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Coral
#property indicator_color2 White
//—- input parameters
extern int MaPeriod          =   9;  // default = 9,0,3,0,15 on H1 charts
extern int MaShift           =   0;
extern int MaMethod_0to3     =   3; // 0 = SMA, 1 = EMA, 2 = SMMA, 3 = LWMA
extern int AppliedPrice_0to6 =   0; // 0 = Close, 1 = Open, 2 = High, 3 = Low, 4 = Median, 5 = Typical, 6 = Weighted Close
extern int PipBuffer         =  15; // If Ma > Price+PipBuffer then arrow , If Ma < Price-PipBuffer then arrow
//—- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,234);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,233);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—-

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    counted_bars=IndicatorCounted();
int    i;
//—-
for (i=Bars-50; i>=0; i–)
{

double MaCurrent = iMA(Symbol(),0,MaPeriod,MaShift,MaMethod_0to3,AppliedPrice_0to6,i);

if ( MaCurrent > ( High[i] + PipBuffer*Point ) )
ExtMapBuffer1[i] = High[i]+2*Point;

if ( MaCurrent < ( Low[i] – PipBuffer*Point ) )
ExtMapBuffer2[i] = Low[i]-2*Point;

}
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+