MM – stanovení počátečního kapitálu (díl. 14)

V dnešním díle se vrátíme k našemu reálnému portfoliu, které jsme si ukázali v minulém díle a provedeme Monte Carlo simulaci. Cílem dnešního snažení je udělat si představu, jak se bude naše portfolio vyvíjet v následujícím roce. Zároveň se pokusíme stanovit velikost počátečního kapitálu a velikost pozice pro naše obchodování.

Nejprve zadáme do Monte Carlo simulátoru vstupní data:

Zkusíme začít s kapitálem 50.000 USD, budeme chtít použít Fixed Ratio metodu a stanovíme deltu na 5.000 USD.  Provedeme 1.000 simulací. Protože ročně toto portfolio udělá cca 250 obchodů, nastavíme počet obchodů, které chceme simulovat na 250. Tím získáme pohled, jak by mohl vypadat příští rok obchodování. Začínáme s pozicí 1 minilot (10.000 jednotek měny).

V minulém díle jsme si ukázali jak by vypadalo naše reálné portfolio za 10 let obchodování. Koukněme se ještě jednou na graf obchodování tohoto portfolia s jedním minilotem:

Za 10 let by portfolio vydělalo něco málo přes 100.000 USD. Podívejme se jaký by byl výsledek, pokud budeme aplikovat Fixed Ratio v parametrech z úvodu článku:

Aplikací MM bychom získali za 10 let o více než 1 mil. USD více! Nicméně zpátky na zem. Z minulých dílů víme, že sebelepší historické výsledky nám nezaručují budoucí zisky a je třeba se psychicky připravit na to, že se budoucí obchodování bude lišit, resp. že jiné pořadí zisků a ztrát může způsobit odlišné výsledky. Podívejme se tedy na výsledky výše uvedené Monte Carlo simulace.

Takto by vypadal naš drawdown (DD):

Zhruba v 90% simulací (z 1.000 simulací, které jsme prováděli) je drawdown nižší než 4%. Zhodnocení, kterého bychom dosáhli, je vidět v dalším grafu. Nejpravděpodobnější zisk je kolem 20-30%. V jednom případě z 1.000 překročilo zhodnocení 100%. Co je však důležitější, je fakt, že roční zhodnocení je vždy kladné. Ani jedna simulace neskončila v mínusu. Určitě si pamatujete z předchozího dílu, kde jsme aplikovali Monte Carlo analýzu na reálný obchodní systém na EURUSD, tam několik simulací skončilo i ve ztrátě. To, že tentokrát je výsledek lepší je opět zásluha portfolio efektu.

Pojďme se podívat na nejhorší a nejleší simulaci. Nejhůře dopadla simulace s pořadovým číslem 300. Za rok obchodování bychom vydělali “pouhých” 1.500 USD.

Mnohem lépe vypadá křivka simulace číslo 457, kde jsme dosáhli zhodnocení přes 50.000 USD (tedy více než 100%).

Obě varianty jsou hodně málo pravděpodobné resp. pravděpodobnost je jedno promile. Nicméně tyto dvě křivky lze považovat za hraniční hodnoty (koridor), v rámci kterého by se naše obchodování v příštím roce mělo pohybovat. Shrňme si ještě výsledky simulací v tabulce:

Vidíme, že průměrný zisk byl 14.658 USD, max. DD 5.465 USD a průměrný DD -2,6%. To jsou extrémně nízké hodnoty rizika při průměrném zhodnocení cca 29%. Toto je velmi konzervativní přístup. Dokonce si troufáme tvrdit, že je až příliš opatrný a alokace vlastního kapitálu je zbytečně veliká/neefektivní.

Podívejme se na variantu, kdy použijeme stejné parametry pro MM (tedy FR s deltou 5.000 USD), ale použijeme nižší kapitál (pouze 25.000 USD) . Opět začínáme obchodovat s 1 minilotem. Zhodnocení vloženého kapitálu se samozřejmě zlepší. S největší pravděpodobností bude roční zisk mezi 50-60%. V 89 případech (9% ze simulací) je zhodnocení vyšší než 100%.

Podívejme se co se stalo s DD?

Je samozřejmě vyšší, ale stále ještě přijatelný. Průměrný DD dosáhl 4,8% a max. DD 13%. Toto je konzervativní varianta, nicméně je to vhodná varianta pro tradery s vyšší averzí k riziku. Jsme přesvědčeni, že pro řadu začínajících traderů je tato varianta “málo agresivní”. Veřte, že toto je důvod, proč je dlouhodobě úspěšných jen 5% traderů.

Nicméně jsou mezi námi tradeři, kteří mají prách bolestivosti “větší” a unesou i vyšší míru rizika. Ukažme si tedy ještě jednu, tentokrát agresivní variantu. Vstupní kapitál bude pouze 10.000 USD a deltu snížíme na 2.000 USD. Ostatní parametry simulace zachováme.

Zhodnocení se samozřejmě zlepší. Nejčetnější je varianta zisku mezi 250-300%. Úměrně narostlo i riziko. Max. DD je přes 30% a to považujeme za hraniční hodnotu pro konzistentní a dlouhodobě ziskový trading. Ano, zhodnocení o 300% je velmi lákavé, ale zkušení tradeři obchodují většinou s menším rizikem. 

Co si obnést z dnešního dílu? Postačí to, že neexistuje jednoznačný návod, jak velký počáteční kapitál a pozici použít. To záleží na rizikovém apetitu každého tradera. Zapomeňte na veškerý marketing a soutěže, kde tradeři neúměrně riskují, aby dosáhli extrémního zhodnocení. Všichni si v nadšení přečteme, že Larry Williams zhodnotil 10.000 USD na 1 mil. USD za rok, ale už nechceme slyšet, jak extrémně agresivní MM použil, že v průběhu hry dosáhl DD ve výši 80% a nebo to, že další rok se pokoušel o totéž a zlikvidoval účet. Obchodujme klidně a rozvážně a nastavme si parametry tak, abychom dosahovali přiměřeného zisku s minimálním riskem.

Náš seriál o MM pomalu končí. Věříme, že se dnes na MM díváte jinak než, když jste začali seriál číst. Dnešní díl by mohl být poslední, přesto připravujeme ještě poslední díl. V závěrečném dílu bychom chtěli shrnout vše, co jsme si ukazovali v předchozích dílech a zhodnotit to, co jsme se o MM naučili.