Money management a portfolio (díl 12.)

V minulém díle jsme aplikovali na reálnou obchodní strategii Monte Carlo analýzu a ukázali si, jak se mohou vyvíjet výsledky obchodování do budoucna. Věřím, že jsme všichni pochopili, jak může dopadnout náš účet, pokud použijeme agresivní MM. Použili jsme konzervativní MM a naše zhodnocení se pohybovalo v řádu několika desítek procent. Ale, co když chceme dosáhnout zhodnocení větší než 100%!

Ukážeme Vám, že i to je možné, ale ne tak, že budeme zvyšovat riziko. Cílem je najít způsob, jak výrazně zvýšit výkonnost při konstatním riziku. A k tomu nám pomůže portfolio strategií.

Trocha teorie: Portfolio je soubor investic, či finančních instrumentů (akcie, bondy, komodity …). Cílem je, aby jednotlivé finanční instrumenty spolu nekorelovali nebo korelovali jen velmi málo.

Pravděpodobnost zisku je průměrem pravděpodobnosti zisků jednotlivých instrumentů v portfoliu. Ale POZOR! Maximální DD není ani součtem ani průměrem jednotlivých max. DD.

Obecně platí, že portfoliové obchodování výrazně zlepšuje Risk/Reward Ratio. Zisk zůstává stejný, ale riziko se výrazně snižuje. Důvodem je to, že ačkoliv každá z investic/strategií má nějaký max. DD, je poměrně málo pravděpodobné, že všechny max. DD u všech strategií nastanou ve stejný okamžik. Obecně lze říci, že pokud budeme obchodovat více trhů/systémů snižujeme riziko, že nastane DD o velikosti součtu max. DD jednotlivých systémů.

Pro lepší pochopení si to opět ukážeme na praktickém příkladu. Použijeme k tomu opět náš příklad s házením mincí, které jsme si již několikrát ukazovali. Budeme hrát 4 hry souběžně tzn. házet 4 mincemi najednou. Na začátku máme 1.000 Kč na každou sérii hodů. Sázíme 2% z účtu a v případě výhry dostáváme 1,25 násobek sázky (tak jako v minulých dílech). Provedeme 500 hodů a podíváme se na výsledky:

Na obrázku výše vidíte, jak tyto 4 hry dopadly. První se příliš nepovedla, skončili jsme ve ztrátě -44 Kč. Druhá a čtvrtá hra byla pěkná zisk dosáhl shodně 1.347 Kč. Třetí hra byla naprosto ekcelentní a dosáhli jsme zisku 4.760 Kč. Když se podíváme na jednotlivé ekvitní křivky, tak první hra je opravdu bídná.

Je paradoxní, že všechny hry mají stejnou pravděpodobnost úspěšnosti a přesto se hry tak liší (ale to již víme z předchozích dílů). Kdybychom pokračovali dalšími 500 hody, mohlo by se ukázat, že třetí hra se začne vyvíjet do strany a naopak první hra “vystřelí” nahoru jako raketa. V reálném tradingu je to úplně stejné a budoucí vývoj může být velmi variabilní (to jsme si ukázali v minulém díle na reálném systému). Pokud bychom si před zahájením hodů měli vybrat, jen jednu hru, může se nám stát, že vybereme tu první a nebudeme úspěšní.

Pojďme se však podívat, co by se stalo, pokud bychom vzali kapitál 4.000 Kč a investovali 1.000 Kč do každé hry a obchodovali celé portfolio:

Křivka nevypadá zle a celkový zisk dosáhl 7.410 Kč! Což je součet zisků jednotlivých her. A jak vypadá max. DD? Součet max. DD jednotlivých her je 2.498 Kč, ale naše portfolio dosáhlo max. DD pouze 721 Kč!

Výhody portfolia si ukážeme ještě na dalším grafu. Graf ukazuje vývoj equity her 1-4, pokud bychom je hráli s celým počátečním kapitálem 4.000 Kč a ukazuje vývoj equity portfolia tzn. situaci, kdy počáteční kapitál 4.000 Kč rozdělíme mezi jednotlivé hry 1-4 rovným dílem.

Z grafu je patrné, že první hra je ztrátová (počáteční kapitál 4.000 Kč, výsledný stav equity jen 3.825 Kč). Pokud bychom hráli z celým kapitálem hry 1,2 či 4 skončíme hůře, než když peníze rozdělíme mezi všechny hry rovnoměrně. Jen v případě 3. hry bychom dosáhli většího zisku, pokud bychom celý kapitál alokovali do této hry. Ale důležité je podívat se na max. DD. U portfolia je max. DD 3x nižší než u samostatných her!

Tak jako i v minulých dílech, jsme pro Vás připravili malý simulátor v excelu, který si můžete stáhnout zde. Opětovným stiskem klávesy F9 si můžete vytvářet nové a nové simulace hodů a všimnout si, jak se portfolio chová. Ve většině případů bude max. DD portfolia nižší než max. DD samostatných her. Může se stát, že max. DD portfolia bude vyšší než max. DD některé jednotlivé hry, ale pak bude zisk portfolia diametrálně lepší než zisk této samostatné hry. Následuje přehled ukázky několika simulací. V souboru si můžete sami vytvářet další:

Teď, když víme, že portfolio nám výrazně pomáhá redukovat či minimalizovat náše riziko (max. DD), můžeme si ukázat tento efekt na portfoliu reálných obchodních systémů, které obchodujeme live. Ale to až v příštím díle.