Moving Averages_onTF

Poměrně zajímavý indikátor, který umí vykreslit hodnoty klouzavého průměru z jiného timeframu, než který je zobrazen v grafu. Můžeme například nastavit graf na 30M, ale vykreslit SMA na bázi hodinových svíček. V tomto indikátoru můžeme nastavit typ: SMA, EMA, SMMA, LWMA a stanovit timeframe v minutách: 5, 15, 30, 60 (hodinový), 240 (4-hodinový) a 1440 (denní). Pokud měníme TF v grafu, tak se nám stále vykresluje průměr dle zadaného TF.

 

//+——————————————————————+
//|                                        Custom Moving Average.mq4 |
//|                      Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|  Modified 2006, Matt Kennel, Metatrader Yahoo group              |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2006, Metatrader Yahoo group!”
#property link      “http://www.metaquotes.net/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//—- indicator parameters
extern int MA_Period=13;
extern int MA_Shift=0;
extern int MA_Method=0;
extern int MA_time_frame=60; //  The time frame you want in minutes
// M5 = 5
// M15 = 15
// M30 = 30
// H1  = 60
// H4  = 240
// D1  = 1440, etc

//—- indicator buffers
double ExtMapBuffer[];
//—-
int ExtCountedBars=0;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
int    draw_begin;
string short_name;
//—- drawing settings
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexShift(0,MA_Shift);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS));
if(MA_Period<2) MA_Period=13;
draw_begin=MA_Period-1;
//—- indicator short name
switch(MA_Method)
{
case 1 : short_name=”EMA(“;  draw_begin=0; break;
case 2 : short_name=”SMMA(“; break;
case 3 : short_name=”LWMA(“; break;
default :
MA_Method=0;
short_name=”SMA(“;
}
IndicatorShortName(short_name+MA_Period+”); TF=”+MA_time_frame);
SetIndexDrawBegin(0,draw_begin);
//—- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer);
//—- initialization done
return(0);
}
//+——————————————————————+
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
int start()
{
if(Bars<=MA_Period) return(0);
ExtCountedBars=IndicatorCounted();
//—- check for possible errors
if (ExtCountedBars<0) return(-1);
//—- last counted bar will be recounted
if (ExtCountedBars>0) ExtCountedBars–;
//—-

for (int i=Bars-ExtCountedBars-1; i >= 0; i–) {
datetime tofnow = Time[i];

int ibar_on_tf = iBarShift(Symbol(),MA_time_frame,tofnow,false);
ExtMapBuffer[i] = iMA(Symbol(),MA_time_frame,MA_Period,MA_Shift,MA_Method,PRICE_CLOSE,ibar_on_tf);

}
//—- done
return(0);
}