nd1StopLine

Zajímavý indikátor, který lze použít jako případný trailing SL pro obchodování velkých trendů.

 

 

//+———————————————————————–+
//|                                               BrainTrend1StopLine.mq4 |
//|                                   Copyright © 2005. Alejandro Galindo |
//|                                                   http://elCactus.com |
//|                        Author := VG many thanks to Konkop and dupidu1 |
//+———————————————————————–+

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Blue

//—- input parameters
extern int AveragePeriod=10;

//—- buffers
double Buffer1[];
double Buffer2[];

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicator line
IndicatorBuffers(2);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,Buffer1);
SetIndexBuffer(1,Buffer2);

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| BrainTrend1Stop                                                  |
//+——————————————————————+
int start()
{

int i,shift,counted_bars=IndicatorCounted();
double value=0, price=0, trend=0, dK=0, AvgRange=0;
int bar=0;
int CountBars=20000;
if (CountBars>=Bars) CountBars=Bars;
SetIndexDrawBegin(0,Bars-CountBars+11+1);
SetIndexDrawBegin(1,Bars-CountBars+11+1);

//—- initial zero
AvgRange=0;
for (i=1;i<=AveragePeriod;i++) { AvgRange+= MathAbs(High[i]-Low[i]); }
// fixed to Work with JPY Symbols
if (Point>=0.01) { dK = (AvgRange/AveragePeriod)*Point; }
else { dK = (AvgRange/AveragePeriod); }
if (Close[Bars-1] > Open[Bars-1])
{
value = Close[Bars – 1] * (1 – dK);
trend = 1;
Buffer2[Bars-1]=value;
}
if (Close[Bars-1] < Open[Bars-1])
{
value = Close[Bars – 1] * (1 + dK);
trend = -1;
Buffer1[Bars-1]=value;
}

bar=CountBars-11-1;
while(bar>=0)
{

Buffer1[shift]=0;
Buffer2[shift]=0;

if (trend >= 0)
{
if (Close[bar] > price) { price = Close[bar]; }
value = price * (1 – dK);
if (Close[bar] < value)
{
price = Close[bar];
value = price * (1 + dK);
trend = -1;
}
} else {
if (trend <= 0) {
if (Close[bar] < price) { price = Close[bar]; }
value = price * (1 + dK);
if (Close[bar] > value)
{
price = Close[bar];
value = price * (1 – dK);
trend = 1;
}
}
}

if (trend == -1) { Buffer1[bar]=value; }
if (trend == 1) { Buffer2[bar]=value; }
//—-

bar–;
}
return(0);
}
//+——————————————————————+