NINA

Zajímavý indikátor bez bližší specifikace funkčnosti a způsobu využití.

 

 

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_color1 Yellow
#property indicator_color2 DeepSkyBlue
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Red
#property indicator_color5 Blue

#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 1
//—- input parameters
extern int PeriodWATR=10;
extern double Kwatr=1.0000;
extern int HighLow=0;
extern int cbars = 1000;
extern int from  = 0;
extern int maP  = 50;
//—- indicator buffers
double LineMinBuffer[];
double LineMidBuffer[];
double LineBuyBuffer[];
double LineSellBuffer[];
double LineExitBuffer[];
double Ma50[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
string short_name;
IndicatorBuffers(6);
//—- indicator line
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW,STYLE_SOLID,1);
SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW,STYLE_SOLID,1);
SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW);

SetIndexStyle(5,DRAW_NONE);
SetIndexEmptyValue(5,0);

SetIndexEmptyValue(2,0);
SetIndexArrow(2,233);
SetIndexEmptyValue(3,0);
SetIndexArrow(3,234);
SetIndexEmptyValue(4,0);
SetIndexArrow(4,174);

SetIndexBuffer(0,LineMinBuffer);
SetIndexBuffer(1,LineMidBuffer);
SetIndexBuffer(2,LineBuyBuffer);
SetIndexBuffer(3,LineSellBuffer);
SetIndexBuffer(4,LineExitBuffer);
SetIndexBuffer(5,Ma50);

IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS));
//—- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name=”Nina(“+PeriodWATR+”,”+Kwatr+”,”+HighLow+”)”;
IndicatorShortName(short_name);
//—-
SetIndexDrawBegin(0,PeriodWATR);
SetIndexDrawBegin(1,PeriodWATR);

//—-
return(0);
}

bool is_inside(int shift){
return (Ma50[shift]>MathMin(Close[shift],Open[shift]) && Ma50[shift]<mathmax(close[shift],open[shift]));
}

int start(){
int      i,shift,TrendMin,TrendMax,TrendMid;
double   SminMin0,SmaxMin0,SminMin1,SmaxMin1,SumRange,dK,WATR0,WATRmax,WATRmin,WATRmid;
double   SminMax0,SmaxMax0,SminMax1,SmaxMax1,SminMid0,SmaxMid0,SminMid1,SmaxMid1;
double   linemin,linemax,linemid,Stoch1,Stoch2,bsmin,bsmax;

int StepSizeMin,StepSizeMax,StepSizeMid;
double min,max,mid,h,l,c;

int b = 0;
int last = 0,ma = 0,last_ma = 0;
ArrayInitialize(Ma50,0);
ArrayInitialize(LineBuyBuffer,0);
ArrayInitialize(LineSellBuffer,0);

if(cbars>Bars || cbars == 0 ) cbars = Bars;

for(shift=cbars-1;shift>=from;shift–){
SumRange=0;
for (i=PeriodWATR-1;i>=from;i–){
dK = 1+1.0*(PeriodWATR-i)/PeriodWATR;
SumRange+= dK*MathAbs(High[i+shift]-Low[i+shift]);
}
WATR0 = SumRange/PeriodWATR;

WATRmax=MathMax(WATR0,WATRmax);
if (shift==cbars-1-PeriodWATR) WATRmin=WATR0;
WATRmin=MathMin(WATR0,WATRmin);

StepSizeMin=MathRound(Kwatr*WATRmin/Point);
StepSizeMax=MathRound(Kwatr*WATRmax/Point);
StepSizeMid=MathRound(Kwatr*0.5*(WATRmax+WATRmin)/Point);

min = Kwatr*WATRmin;
max = Kwatr*WATRmax;
mid = Kwatr*0.5*(WATRmax+WATRmin);

//b = iBarShift(Symbol(),tPeriod,Time[shift]);
c = Close[shift];//iClose(Symbol(),tPeriod,b);
h = High[shift];//iHigh(Symbol(),tPeriod,b)
l = Low[shift];//iLow(Symbol(),tPeriod,b)

if (HighLow>0){
SmaxMin0=l+2*min;
SminMin0=h-2*min;

SmaxMax0=l+2*max;
SminMax0=h-2*max;

SmaxMid0=l+2*mid;
SminMid0=h-2*mid;

if(c>SmaxMin1) TrendMin=1;
if(c<sminmin1) trendmin=”-1;<br”>
if(c>SmaxMax1) TrendMax=1;
if(c<sminmax1) trendmax=”-1;<br”>
if(c>SmaxMid1) TrendMid=1;
if(c<sminmid1) trendmid=”-1;<br”>      }

if (HighLow == 0){
SmaxMin0=c+2*min;
SminMin0=c-2*min;

SmaxMax0=c+2*max;
SminMax0=c-2*max;

SmaxMid0=c+2*mid;
SminMid0=c-2*mid;

if(c>SmaxMin1) TrendMin=1;
if(c<sminmin1) trendmin=”-1;<br”>
if(c>SmaxMax1) TrendMax=1;
if(c<sminmax1) trendmax=”-1;<br”>
if(c>SmaxMid1) TrendMid=1;
if(c<sminmid1) trendmid=”-1;<br”>      }

if(TrendMin>0 && SminMin0<sminmin1) sminmin0=”SminMin1;<br”>    if(TrendMin<0 && SmaxMin0>SmaxMin1) SmaxMin0=SmaxMin1;

if(TrendMax>0 && SminMax0<sminmax1) sminmax0=”SminMax1;<br”>    if(TrendMax<0 && SmaxMax0>SmaxMax1) SmaxMax0=SmaxMax1;

if(TrendMid>0 && SminMid0<sminmid1) sminmid0=”SminMid1;<br”>    if(TrendMid<0 && SmaxMid0>SmaxMid1) SmaxMid0=SmaxMid1;

if (TrendMin>0) linemin=SminMin0+min;
if (TrendMin<0) linemin=SmaxMin0-min;

if (TrendMax>0) linemax=SminMax0+max;
if (TrendMax<0) linemax=SmaxMax0-max;

if (TrendMid>0) linemid=SminMid0+mid;
if (TrendMid<0) linemid=SmaxMid0-mid;

bsmin=linemax-max;
bsmax=linemax+max;
Stoch1=(linemin-bsmin)/(bsmax-bsmin);
Stoch2=(linemid-bsmin)/(bsmax-bsmin);

LineMinBuffer[shift]=Stoch1;
LineMidBuffer[shift]=Stoch2;

SminMin1=SminMin0;
SmaxMin1=SmaxMin0;

SminMax1=SminMax0;
SmaxMax1=SmaxMax0;

SminMid1=SminMid0;
SmaxMid1=SmaxMid0;

Ma50[shift] = iMA(NULL,0,maP,0,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,shift);
if(is_inside(shift)) last_ma = shift;

if((LineMinBuffer[shift]-LineMidBuffer[shift])*(LineMinBuffer[shift+1]-LineMidBuffer[shift+1])<0){
// BUY or SELL
if(LineMinBuffer[shift]>LineMidBuffer[shift]){
last = shift;
if(last_ma == shift || (last_ma!=0 && Ma50[last_ma]<open[shift])){
// VERY GOOD SIGNAL – BEST TRADE
LineBuyBuffer[shift] = LineMidBuffer[shift];
if(last_ma == shift && MathAbs(Ma50[last_ma]-Open[shift])/Point < 20) LineExitBuffer[shift] = LineMidBuffer[shift];
}
}
else if(LineMinBuffer[shift]<linemidbuffer[shift]){
last = -shift;
if(last_ma == shift || (last_ma!=0 && Ma50[last_ma]>Open[shift])){
// VERY GOOD SIGNAL – BEST TRADE
LineSellBuffer[shift] = LineMidBuffer[shift];
if(last_ma == shift && MathAbs(Ma50[last_ma]-Open[shift])/Point < 20) LineExitBuffer[shift] = LineMidBuffer[shift];
}
}
}
else{
if(last>0 && Open[shift]>Ma50[shift] && last_ma==shift+1){
LineBuyBuffer[shift+1] = LineMidBuffer[shift+1];
}
else if(last<0 && Open[shift]<ma50[shift] last_ma=”=shift+1){<br”>          LineSellBuffer[shift+1] = LineMidBuffer[shift+1];
}
}
}
return(0);
}