Obars

Heiken Ashi je japonská technika, jak lepe rozpoznat trend. Cenu vykresluje také pomocí svíčet, ale pro výpočet open, high, low a close ceny používá následující algorismus:

 • xClose = (Open+High+Low+Close)/4
  tedy průměrná cena aktuálního baru
 • xOpen = [xOpen(Previous Bar) + Close(Previous Bar)]/2
  průměr open a close předchozího baru
 • xHigh = Max(High, xOpen, xClose)
  nejvyšší hodnota z výše uvedené sady
 • xLow = Min(Low, xOpen, xClose)
  nejnižší hodnota z výše uvedené sady

//+——————————————————————+
//|                                                  Heiken Ashi.mq4 |
//|                      Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+——————————————————————+
//| For Heiken Ashi we recommend next chart settings ( press F8 or   |
//| select on menu ‘Charts’->’Properties…’):                       |
//|  – On ‘Color’ Tab select ‘Black’ for ‘Line Graph’                |
//|  – On ‘Common’ Tab disable ‘Chart on Foreground’ checkbox and    |
//|    select ‘Line Chart’ radiobutton                               |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp.”
#property link      “http://www.metaquotes.net”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Pink
#property indicator_color2 LightCyan
#property indicator_color3 Pink
#property indicator_color4 LightCyan
//—- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];
//—-
int ExtCountedBars=0;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//|——————————————————————|
int init()
{
//—- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM, 0, 1, Pink);
SetIndexBuffer(0, ExtMapBuffer1);
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM, 0, 1, LightCyan);
SetIndexBuffer(1, ExtMapBuffer2);
SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM, 0, 3, Pink);
SetIndexBuffer(2, ExtMapBuffer3);
SetIndexStyle(3,DRAW_HISTOGRAM, 0, 3, LightCyan);
SetIndexBuffer(3, ExtMapBuffer4);
//—-
SetIndexDrawBegin(0,5);
//—- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);
SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);
//—- initialization done
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—- TODO: add your code here

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
double haOpen, haHigh, haLow, haClose;
if(Bars<=10) return(0);
ExtCountedBars=IndicatorCounted();
//—- check for possible errors
if (ExtCountedBars<0) return(-1);
//—- last counted bar will be recounted
if (ExtCountedBars>0) ExtCountedBars–;
int pos=Bars-ExtCountedBars-1;
while(pos>=0)
{
haOpen=(ExtMapBuffer3[pos+1]+ExtMapBuffer4[pos+1])/2;
haClose=(Open[pos]+High[pos]+Low[pos]+Close[pos])/4;
haHigh=MathMax(High[pos], MathMax(haOpen, haClose));
haLow=MathMin(Low[pos], MathMin(haOpen, haClose));
if (haOpen<haclose)
{
ExtMapBuffer1[pos]=haLow;
ExtMapBuffer2[pos]=haHigh;
}
else
{
ExtMapBuffer1[pos]=haHigh;
ExtMapBuffer2[pos]=haLow;
}
ExtMapBuffer3[pos]=haOpen;
ExtMapBuffer4[pos]=haClose;
pos–;
}
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+