Pattern recognition

Velmi šikovný indikátor. Umí na grafu vyznačit některé svíčkové formace. V indikátoru si může zapínat a vypínat jednotlivé svíčkové formace a zobrazovat tak pouze ty, které potřebujete. Tento indikátor umí zobrazovat: Bearish Engulfing, Three Outside Down, Three Inside Down, Dark Cloud Cover, Three Black Crows, Bullish Engulfing, Three Outside Up, Three Inside Up, Piercing Line, Three White Soldiers, Stars a Harami.

 

Kód do MT4:

//+——————————————————————+
//|                                     Pattern Recognition v1.0     |
//|          (complete rewrite and name change of pattern alert)     |
//|                                                                  |
//|                 Copyright © 2005, Jason Robinson                 |
//|                  (jasonrobinsonuk,  jnrtrading)                  |
//|                   http://www.jnrtrading.co.uk                    |
//|                                                                  |
//|      This is still work in progress and needs LOTS of testing    |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2005, Jason Robinson (jnrtrading).”
#property link      “http://www.jnrtrading.co.uk”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Red

extern bool Show_Alert = true;
extern bool Display_Bearish_Engulfing = true;
extern bool Display_Three_Outside_Down = true;
extern bool Display_Three_Inside_Down = true;
extern bool Display_Dark_Cloud_Cover = true;
extern bool Display_Three_Black_Crows = true;
extern bool Display_Bullish_Engulfing = true;
extern bool Display_Three_Outside_Up = true;
extern bool Display_Three_Inside_Up = true;
extern bool Display_Piercing_Line = true;
extern bool Display_Three_White_Soldiers = true;
extern bool Display_Stars = true;
extern bool Display_Harami = true;

//—- buffers
double upArrow[];
double downArrow[];
string PatternText[5000];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init() {

//—- indicators

SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW, EMPTY);
SetIndexArrow(0,72);
SetIndexBuffer(0, downArrow);

SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW, EMPTY);
SetIndexArrow(1,71);
SetIndexBuffer(1, upArrow);

return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit() {
ObjectsDeleteAll(0, OBJ_TEXT);
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start(){

double Range, AvgRange;
int counter, setalert;
static datetime prevtime = 0;
int shift;
int shift1;
int shift2;
int shift3;
string pattern, period;
int setPattern = 0;
int alert = 0;
int arrowShift;
int textShift;
double O, O1, O2, C, C1, C2, L, L1, L2, H, H1, H2;

if(prevtime == Time[0]) {
return(0);
}
prevtime = Time[0];

switch (Period()) {
case 1:
period = “M1”;
break;
case 5:
period = “M5”;
break;
case 15:
period = “M15”;
break;
case 30:
period = “M30”;
break;
case 60:
period = “H1”;
break;
case 240:
period = “H4”;
break;
case 1440:
period = “D1”;
break;
case 10080:
period = “W1”;
break;
case 43200:
period = “MN”;
break;
}

for (int j = 0; j < Bars; j++) {
PatternText[j] = “pattern-” + j;
}

for (shift = 0; shift < Bars; shift++) {

setalert = 0;
counter=shift;
Range=0;
AvgRange=0;
for (counter=shift ;counter<=shift+9;counter++) {
AvgRange=AvgRange+MathAbs(High[counter]-Low[counter]);
}
Range=AvgRange/10;
shift1 = shift + 1;
shift2 = shift + 2;
shift3 = shift + 3;

O = Open[shift1];
O1 = Open[shift2];
O2 = Open[shift3];
H = High[shift1];
H1 = High[shift2];
H2 = High[shift3];
L = Low[shift1];
L1 = Low[shift2];
L2 = Low[shift3];
C = Close[shift1];
C1 = Close[shift2];
C2 = Close[shift3];

// Bearish Patterns

// Check for Bearish Engulfing pattern
if ((C1>O1)&&(O>C)&&(O>=C1)&&(O1>=C)&&((O-C)>(C1-O1))) {
if (Display_Bearish_Engulfing == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], High[shift1] + Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Bearish Engulfing”, 9, “Times New Roman”, Red);
downArrow[shift1] = High[shift1] + Range*0.5;
}
if (setalert == 0 && Show_Alert == true) {
pattern = “Bearish Engulfing Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for a Three Outside Down pattern
if ((C2>O2)&&(O1>C1)&&(O1>=C2)&&(O2>=C1)&&((O1-C1)>(C2-O2))&&(O>C)&&(C<C1)) {
if (Display_Three_Outside_Down == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], Low[shift1] – Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Three Oustide Down”, 9, “Times New Roman”, Red);
upArrow[shift1] = Low[shift1] – Range*0.5;
}
if (setalert == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Three Oustide Down Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for a Dark Cloud Cover pattern
if ((C1>O1)&&(((C1+O1)/2)>C)&&(O>C)&&(O>C1)&&(C>O1)&&((O-C)/(0.001+(H-L))>0.6)) {
if (Display_Dark_Cloud_Cover == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], High[shift1] + Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Dark Cloud Cover”, 9, “Times New Roman”, Red);
downArrow[shift1] = High[shift1] + Range*0.5;
}
if (setalert == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Dark Cloud Cover Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Evening Doji Star pattern
if ((C2>O2)&&((C2-O2)/(0.001+H2-L2)>0.6)&&(C2<O1)&&(C1>O1)&&((H1-L1)>(3*(C1-O1)))&&(O>C)&&(O<O1)) {
if (Display_Stars == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], High[shift1] + Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Evening Doji Star”, 9, “Times New Roman”, Red);
downArrow[shift1] = High[shift1] + Range*0.5;
}
if (setalert == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Evening Doji Star Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Bearish Harami pattern

if ((C1>O1)&&(O>C)&&(O<=C1)&&(O1<=C)&&((O-C)<(C1-O1))) {
if (Display_Harami == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], High[shift1] + Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Bearish Harami”, 9, “Times New Roman”, Red);
downArrow[shift1] = High[shift1] + Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Bearish Harami Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Three Inside Down pattern

if ((C2>O2)&&(O1>C1)&&(O1<=C2)&&(O2<=C1)&&((O1-C1)<(C2-O2))&&(O>C)&&(C<C1)&&(O<O1)) {
if (Display_Three_Inside_Down == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], High[shift1] + Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Three Inside Down”, 9, “Times New Roman”, Red);
downArrow[shift1] = High[shift1] + Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Three Inside Down Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Three Black Crows pattern

if ((O > C * 1.01)&&(O1 > C1 * 1.01)&&(O2 > C2*1.01)&&(C < C1)&&(C1 < C2)&&(O > C1)&&(O < O1)&&(O1 > C2)&&(O1 < O2)&&(((C – L)/(H – L))<0.2)&&(((C1 – L1)/(H1 – L1))<0.2)&&(((C2 – L2)/(H2 – L2))<0.2)){
if (Display_Three_Black_Crows == true){
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], High[shift1] + Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Three Black Crows”, 9, “Times New Roman”, Red);
downArrow[shift1] = High[shift1] + Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Three Black Crows Pattern”;
setalert = 1;
}
}
// Check for Evening Star Pattern

if ((C2>O2)&&((C2-O2)/(0.001+H2-L2)>0.6)&&(C2<O1)&&(C1>O1)&&((H1-L1)>(3*(C1-O1)))&&(O>C)&&(O<O1)) {
if (Display_Stars == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], High[shift1] + Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Evening Star”, 9, “Times New Roman”, Red);
downArrow[shift1] = High[shift1] + Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern = “Evening Star Pattern”;
setalert = 1;
}
}
// End of Bearish Patterns

// Bullish Patterns

// Check for Bullish Engulfing pattern

if ((O1>C1)&&(C>O)&&(C>=O1)&&(C1>=O)&&((C-O)>(O1-C1))) {
if (Display_Bullish_Engulfing) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], Low[shift1] – Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Bullish Engulfing”, 9, “Times New Roman”, Red);
upArrow[shift1] = Low[shift1] – Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Bullish Engulfing Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Three Outside Up pattern

if ((O2>C2)&&(C1>O1)&&(C1>=O2)&&(C2>=O1)&&((C1-O1)>(O2-C2))&&(C>O)&&(C>C1)) {
if (Display_Three_Outside_Up == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], Low[shift1] – Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Three Outside Up”, 9, “Times New Roman”, Red);
upArrow[shift1] = Low[shift1] – Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Three Outside Up Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Bullish Harami pattern

if ((O1>C1)&&(C>O)&&(C<=O1)&&(C1<=O)&&((C-O)<(O1-C1))) {
if (Display_Harami == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], Low[shift1] – Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Bullish Harami”, 9, “Times New Roman”, Red);
upArrow[shift1] = Low[shift1] – Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Bullish Harami Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Three Inside Up pattern

if ((O2>C2)&&(C1>O1)&&(C1<=O2)&&(C2<=O1)&&((C1-O1)<(O2-C2))&&(C>O)&&(C>C1)&&(O>O1)) {
if (Display_Three_Inside_Up == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], Low[shift1] – Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Three Inside Up”, 9, “Times New Roman”, Red);
upArrow[shift1] = Low[shift1] – Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Three Inside Up Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Piercing Line pattern

if ((C1<O1)&&(((O1+C1)/2)<C)&&(O<C)&&(O<C1)&&(C<O1)&&((C-O)/(0.001+(H-L))>0.6)) {
if (Display_Piercing_Line == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], Low[shift1] – Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Piercing Line”, 9, “Times New Roman”, Red);
upArrow[shift1] = Low[shift1] – Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Piercing Line Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Three White Soldiers pattern

if ((C>O*1.01)&&(C1>O1*1.01)&&(C2>O2*1.01)&&(C>C1)&&(C1>C2)&&(O<C1)&&(O>O1)&&(O1<C2)&&(O1>O2)&&(((H-C)/(H-L))<0.2)&&(((H1-C1)/(H1-L1))<0.2)&&(((H2-C2)/(H2-L2))<0.2)) {
if (Display_Three_White_Soldiers == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], Low[shift1] – Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Three White Soldiers”, 9, “Times New Roman”, Red);
upArrow[shift1] = Low[shift1] – Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Three White Soldiers Pattern”;
setalert = 1;
}
}

// Check for Morning Doji Star

if ((O2>C2)&&((O2-C2)/(0.001+H2-L2)>0.6)&&(C2>O1)&&(O1>C1)&&((H1-L1)>(3*(C1-O1)))&&(C>O)&&(O>O1)) {
if (Display_Stars == true) {
ObjectCreate(PatternText[shift], OBJ_TEXT, 0, Time[shift1], Low[shift1] – Range*1.5);
ObjectSetText(PatternText[shift], “Morning Doji Star”, 9, “Times New Roman”, Red);
upArrow[shift1] = Low[shift1] – Range*0.5;
}
if (shift == 0 && Show_Alert == true) {
pattern=”Morning Doji Star Pattern”;
setalert = 1;
}
}

if (setalert == 1 && shift == 0) {
Alert(Symbol(), ” “, period, ” “, pattern);
setalert = 0;
}
} // End of for loop

return(0);
}
//+——————————————————————+