Piercing Line

V trendu dolů dojde k otevření následujícího candlesticku pod minimální cenou předchozího černého. Cena však roste a to až nad úroveň 50ti % rozpětí předchozího černého candlesticku. Indikuje možné otočení trendu. “Piercing Line” je opakem k formaci “Dark Cloud Cover”.
Výpovědní síla: střední