Pivot points

Příkladem hladin podpor a resistencí jsou tzv. pivot points. Jsou to cenové hladiny, od kterých se očekává, že budou sloužit jako oblasti podpory a resistence. Byly původně vytvořeny obchodníky na burze, aby jim pomohly předvídat, kde se během dne mohou vyskytnout oblasti podpory a resistence. Nejdůležitějším pivot pointem je tzv. centrální pivot, který se vypočítá takto: Centrální pivot = (High+Close+Low)/3 Další pivot pointy se označují buď jako S(očekávané oblasti podpory) či R(očekávané oblasti resistence) a počítají se následovně:
R3 = High + 2 × (Pivot − Low)
R2 = Pivot + (R1 − S1)
R1 = 2 × Pivot − Low
Centrální pivot = ( High + Close + Low )/3
S1 = 2 × Pivot − High
S2 = Pivot − (R1 − S1)
S3 = Low − 2 × (High − Pivot)
Kód do MT4:

//+——————————————————————+
//|                                                        Pivot.mq4 |
//|                               Copyright © 2004, Poul_Trade_Forum |
//|                                                         Aborigen |
//|                                          http://forex.kbpauk.ru/ |
//+——————————————————————+
#property copyright “Poul Trade Forum”
#property link      “http://forex.kbpauk.ru/”

#property indicator_chart_window
//#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 7
#property indicator_color1 Aqua
#property indicator_color2 DodgerBlue
#property indicator_color3 Tan
#property indicator_color4 DodgerBlue
#property indicator_color5 Tan
#property indicator_color6 Bisque
#property indicator_color7 Bisque
//—- input parameters

//—- buffers
double PBuffer[];
double S1Buffer[];
double R1Buffer[];
double S2Buffer[];
double R2Buffer[];
double S3Buffer[];
double R3Buffer[];
string Pivot=”Pivot Point”,Sup1=”S 1″, Res1=”R 1″;
string Sup2=”S 2″, Res2=”R 2″, Sup3=”S 3″, Res3=”R 3″;
int fontsize=10;
double P,S1,R1,S2,R2,S3,R3;
double LastHigh,LastLow,x;

//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—- TODO: add your code here

ObjectDelete(“Pivot”);
ObjectDelete(“Sup1”);
ObjectDelete(“Res1”);
ObjectDelete(“Sup2”);
ObjectDelete(“Res2”);
ObjectDelete(“Sup3”);
ObjectDelete(“Res3″);

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
string short_name;
//—- indicator line
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(5,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(6,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,PBuffer);
SetIndexBuffer(1,S1Buffer);
SetIndexBuffer(2,R1Buffer);
SetIndexBuffer(3,S2Buffer);
SetIndexBuffer(4,R2Buffer);
SetIndexBuffer(5,S3Buffer);
SetIndexBuffer(6,R3Buffer);
//—- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name=”Pivot Point”;
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0,short_name);

//—-
SetIndexDrawBegin(0,1);
//—-
//—-
return(0);
}

//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()

{
int    counted_bars=IndicatorCounted();

int limit, i;
//—- indicator calculation
if (counted_bars==0)
{
x=Period();
if (x>240) return(-1);
ObjectCreate(“Sup1”, OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
ObjectSetText(“Sup1″, ”      S 1″,fontsize,”Arial”, Aqua);
ObjectCreate(“Res1”, OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
ObjectSetText(“Res1″, ”      R 1″,fontsize,”Arial”, Aqua);
ObjectCreate(“Sup2”, OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
ObjectSetText(“Sup2″, ”      S 2″,fontsize,”Arial”, Aqua);
ObjectCreate(“Res2”, OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
ObjectSetText(“Res2″, ”      R 2″,fontsize,”Arial”, Aqua);
ObjectCreate(“Sup3”, OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
ObjectSetText(“Sup3″, ”      S 3″,fontsize,”Arial”, Aqua);
ObjectCreate(“Res3”, OBJ_TEXT, 0, 0, 0);
ObjectSetText(“Res3″, ”      R 3″,fontsize,”Arial”, Aqua);
}
if(counted_bars<0) return(-1);
//—- last counted bar will be recounted
//   if(counted_bars>0) counted_bars–;
limit=(Bars-counted_bars)-1;

 

for (i=limit; i>=0;i–)
{

if (High[i+1]>LastHigh) LastHigh=High[i+1];
if (Low[i+1]<lastlow) lastlow=”Low[i+1];

if (TimeDay(Time[i])!=TimeDay(Time[i+1]))
{
P=(LastHigh+LastLow+Close[i+1])/3;
R1 = (2*P)-LastLow;
S1 = (2*P)-LastHigh;
R2 = P+(LastHigh – LastLow);
S2 = P-(LastHigh – LastLow);
R3 = (2*P)+(LastHigh-(2*LastLow));
S3 = (2*P)-((2* LastHigh)-LastLow);
LastLow=Open[i]; LastHigh=Open[i];

ObjectMove(“Pivot”, 0, Time[i],P);
ObjectMove(“Sup1”, 0, Time[i],S1);
ObjectMove(“Res1”, 0, Time[i],R1);
ObjectMove(“Sup2”, 0, Time[i],S2);
ObjectMove(“Res2”, 0, Time[i],R2);
ObjectMove(“Sup3”, 0, Time[i],S3);
ObjectMove(“Res3”, 0, Time[i],R3);

}

PBuffer[i]=P;
S1Buffer[i]=S1;
R1Buffer[i]=R1;
S2Buffer[i]=S2;
R2Buffer[i]=R2;
S3Buffer[i]=S3;
R3Buffer[i]=R3;

}

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+