PriceChannel_Stop_v1

Zajímavý trendový indikátor ukazující vstup (masivní tečka) a zároveň zobrazují hladinu trailing stopu.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                         PriceChannel_Stop_v1.mq4 |
//+——————————————————————+

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Aqua
#property indicator_width1 1
#property indicator_color2 Magenta
#property indicator_width2 1
#property indicator_color3 Aqua
#property indicator_width3 3
#property indicator_color4 Magenta
#property indicator_width4 3
#property indicator_color5 Aqua
#property indicator_color6 Magenta
//—- input parameters
extern int ChannelPeriod=9;
extern double Risk=0.30;
extern int Signal=1;
extern int Line=1;
extern int Nbars=20000;
//—- indicator buffers
double UpTrendBuffer[];
double DownTrendBuffer[];
double UpTrendSignal[];
double DownTrendSignal[];
double UpTrendLine[];
double DownTrendLine[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
string short_name;
//—- indicator line
SetIndexBuffer(0,UpTrendBuffer);
SetIndexBuffer(1,DownTrendBuffer);
SetIndexBuffer(2,UpTrendSignal);
SetIndexBuffer(3,DownTrendSignal);
SetIndexBuffer(4,UpTrendLine);
SetIndexBuffer(5,DownTrendLine);
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW);
SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW);
SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(5,DRAW_LINE);
SetIndexArrow(0,159);
SetIndexArrow(1,159);
SetIndexArrow(2,108);
SetIndexArrow(3,108);
//—- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name=”PriceChannel_Stop_v1(“+ChannelPeriod+”)”;
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0,”UpTrend Stop”);
SetIndexLabel(1,”DownTrend Stop”);
SetIndexLabel(2,”UpTrend Signal”);
SetIndexLabel(3,”DownTrend Signal”);
SetIndexLabel(4,”UpTrend Line”);
SetIndexLabel(5,”DownTrend Line”);
//—-
SetIndexDrawBegin(0,ChannelPeriod);
SetIndexDrawBegin(1,ChannelPeriod);
SetIndexDrawBegin(2,ChannelPeriod);
SetIndexDrawBegin(3,ChannelPeriod);
SetIndexDrawBegin(4,ChannelPeriod);
SetIndexDrawBegin(5,ChannelPeriod);
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| PriceChannel_Stop_v1                                             |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    i,shift,trend;
double high, low, price;
double smax[20000],smin[20000],bsmax[20000],bsmin[20000];

for (shift=Nbars-1;shift>=0;shift–)
{
UpTrendBuffer[shift]=EMPTY_VALUE;
DownTrendBuffer[shift]=EMPTY_VALUE;
UpTrendSignal[shift]=EMPTY_VALUE;
DownTrendSignal[shift]=EMPTY_VALUE;
UpTrendLine[shift]=EMPTY_VALUE;
DownTrendLine[shift]=EMPTY_VALUE;
}
for (shift=Nbars-ChannelPeriod-1;shift>=0;shift–)
{
high=High[shift]; low=Low[shift]; i=shift-1+ChannelPeriod;
while(i>=shift)
{
price=High[i];
if(high<price) high=”price;<br”>          price=Low[i];
if(low>price)  low=price;
i–;
}
smax[shift]=high;
smin[shift]=low;

bsmax[shift]=smax[shift]-(smax[shift]-smin[shift])*Risk;
bsmin[shift]=smin[shift]+(smax[shift]-smin[shift])*Risk;

if (Close[shift]>bsmax[shift+1])  trend=1;
if (Close[shift]<bsmin[shift+1])  trend=”-1;<br”> 
if(trend>0 && bsmin[shift]<bsmin[shift+1])>    if(trend<0 && bsmax[shift]>bsmax[shift+1]) bsmax[shift]=bsmax[shift+1];

if (trend>0)
{
if (Signal>0 && UpTrendBuffer[shift+1]==-1.0)
{
UpTrendSignal[shift]=bsmin[shift];
if(Line>0) UpTrendLine[shift]=bsmin[shift];
}
else
{
UpTrendBuffer[shift]=bsmin[shift];
if(Line>0) UpTrendLine[shift]=bsmin[shift];
UpTrendSignal[shift]=-1;
}
if (Signal==2) UpTrendBuffer[shift]=0;
DownTrendBuffer[shift]=-1.0;
DownTrendLine[shift]=EMPTY_VALUE;
}
if (trend<0)
{
if (Signal>0 && DownTrendBuffer[shift+1]==-1.0)
{
DownTrendSignal[shift]=bsmax[shift];
if(Line>0) DownTrendLine[shift]=bsmax[shift];
}
else
{
DownTrendBuffer[shift]=bsmax[shift];
if(Line>0)DownTrendLine[shift]=bsmax[shift];
DownTrendSignal[shift]=-1;
}
if (Signal==2) DownTrendBuffer[shift]=0;
UpTrendBuffer[shift]=-1.0;
UpTrendLine[shift]=EMPTY_VALUE;
}

}
return(0);
}
//+——————————————————————+