Qlines

Další z řady trendových indikátorů, které fungují velmi dobře v době trendů, avšak signály v chop dnech jsou často falešné.

 

//+——————————————————————+
//|                                                     Trigger Line |
//|                             Copyright © 2005 dwt5 and adoleh2000 |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+——————————————————————+
#property  copyright “Copyright © 2005 dwt5 and adoleh2000 ”
#property  link      “http://www.metaquotes.net/”

//—- indicator settings
#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Yellow
#property indicator_color2 Orange
#property indicator_color3 Aqua
#property indicator_color4 Blue

//—- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];

int width;

extern int Rperiod = 50;
extern int LSMA_Period = 50;
int Draw4HowLong;
int shift;
int i;
int j;
int loopbegin;
int length;
int lsma_length;

double lengthvar;
double tmp ;
double tmp2 ;
double wt[];
double sum[];
double lsma_sum[];
double lsma_ma[];
double middle[];
int c;

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- 7 additional buffers are used for counting.
IndicatorBuffers(7);

//—- drawing settings

SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);

SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);

SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);

SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);
SetIndexStyle(3,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);

SetIndexBuffer(4,sum);
SetIndexBuffer(5,wt);
SetIndexBuffer(6,lsma_ma);

//—- initialization done
return(0);
}

int start()

{   Draw4HowLong = Bars-Rperiod – 5;                            //Rperiod = 20
length = Rperiod;                                           //length now = 20
lsma_length = LSMA_Period;
loopbegin = Draw4HowLong – length – 1;
for(shift = loopbegin; shift >= 0; shift–)  //  MAIN For Loop
{
sum[1] = 0;
for(i = length; i >= 1  ; i–)             //LSMA loop
{
lengthvar = length + 1;                               //lengthvar = 21
lengthvar /= 3;                                       //lengthvar = 7
tmp = 0;
tmp = ( i – lengthvar)*Close[length-i+shift];         //tmp = 20 – 7 * close[20-i+shift]
sum[1]+=tmp;
}
wt[shift] = sum[1]*6/(length*(length+1));
j = shift;
lsma_ma[shift] = wt[j+1] + (wt[j]-wt[j+1])* 2/(lsma_length+1);

//========== COLOR CODING ===========================================

ExtMapBuffer1[shift] = wt[shift];
ExtMapBuffer2[shift] = lsma_ma[shift];
ExtMapBuffer3[shift] = wt[shift];
ExtMapBuffer4[shift] = lsma_ma[shift];

if (wt[shift]  < lsma_ma[shift])
{
ExtMapBuffer4[shift] = EMPTY_VALUE;
ExtMapBuffer3[shift] = EMPTY_VALUE;
}

}
}
//+——————————————————————+