quantTTF

Další z indikátorů bez bližší specifikace, jak ho správně obchodovat.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                                          TTF.mq4 |
//|                                                           MojoFX |
//|                                         http://fx.studiomojo.com |
//+——————————————————————+
#property copyright “MojoFX”
#property link      “http://fx.studiomojo.com
//—- indicators setting
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 GreenYellow
//—- input parameters
extern int       TTFbars=12;
extern int       t3_period=6;
extern double    b=1.618;
//—- buffers
double ExtMapBuffer1[],ExtMapBuffer2[];
double b2,b3,c1,c2,c3,c4,e1,e2,e3,e4,e5,e6,w1,w2,TTF,r;
double HighestHighRecent,HighestHighOlder,LowestLowRecent,LowestLowOlder;
double BuyPower,SellPower;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{

//—- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,159);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,159);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);

//—-
b2=b*b;
b3=b2*b;
c1=-b3;
c2=(3*(b2+b3));
c3=-3*(2*b2+b+b3);
c4=(1+3*b+b3+3*b2);

r=t3_period;

if (r<1) r=1;
r = 1 + 0.5*(r-1);
w1 = 2 / (r + 1);
w2 = 1 – w1;

e1=0;
e2=0;
e3=0;
e4=0;
e5=0;
e6=0;
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—- TODO: add your code here

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
if (counted_bars<0) return(-1);
if (counted_bars>0) counted_bars–;
int limit=Bars-counted_bars;

//—-
for(int i=limit; i>=0; i–)
{
HighestHighRecent=High[Highest(NULL,0,2,TTFbars,i-TTFbars+1)];
HighestHighOlder =High[Highest(NULL,0,2,TTFbars,i+1)];
LowestLowRecent =Low[Lowest(NULL,0,1,TTFbars,i-TTFbars+1)];
LowestLowOlder =Low[Lowest(NULL,0,1,TTFbars,i+1)];
BuyPower =HighestHighRecent-LowestLowOlder;
SellPower=HighestHighOlder -LowestLowRecent;
TTF=(BuyPower-SellPower)/(0.5*(BuyPower+SellPower))*100;

e1 = w1*TTF + w2*e1;
e2 = w1*e1 + w2*e2;
e3 = w1*e2 + w2*e3;
e4 = w1*e3 + w2*e4;
e5 = w1*e4 + w2*e5;
e6 = w1*e5 + w2*e6;

TTF = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3;

if (TTF <= (-100))
{
ExtMapBuffer1[i] = High[i]+4*Point;
ExtMapBuffer2[i] = 0;
}

if (TTF >= 100)
{
ExtMapBuffer1[i] = 0;
ExtMapBuffer2[i] = Low[i]-4*Point;
}

if (TTF>(-100) && TTF<100){
ExtMapBuffer1[i]=0;
ExtMapBuffer2[i]=0;
}

}

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+