Regression_Channel_V2

Indikátor zakreslující regresní kanaly. Možno modifikovat velikost standardní směrodatné odchylky.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                           Regression_Channel.mq4 |
//|                                        Converted to MT4 by KimIV |
//| Modified bt MrPip to place lines at 2 different Standard Devs    |
//| Also makes StDev level an input                                  |
//+——————————————————————+
/*[[
Name := Regression_Channel
Author := Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp.
Link := http://www.metaquotes.net/
]]*/
#property copyright “KimIV”
#property link      “http://www.kimiv.ru”

#property indicator_chart_window

//——- Âíĺříčĺ ďŕđŕěĺňđű číäčęŕňîđŕ ——————————-
extern int    NumberName   = 1;
extern int    iPeriod      = 56;
extern double MAShoot      = 50;
extern int    LineWeight   = 1;
extern color LineColor = Red;
extern double StDevOutside = 1.618;
extern color Outside = Brown;
extern double StDevInside = 0.809;
extern color Inside = Green;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
void init() {
ObjectCreate(“Regression_middle”+NumberName, OBJ_TREND, 0, 0,0, 0,0);
ObjectSet(“Regression_middle”+NumberName, OBJPROP_COLOR, LineColor);
ObjectSet(“Regression_middle”+NumberName, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet(“Regression_middle”+NumberName, OBJPROP_WIDTH, LineWeight);
ObjectCreate(“Regression_Outside_upper” +NumberName, OBJ_TREND, 0, 0,0, 0,0);
ObjectSet(“Regression_Outside_upper”+NumberName, OBJPROP_COLOR, Outside);
ObjectSet(“Regression_Outside_upper”+NumberName, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet(“Regression_Outside_upper”+NumberName, OBJPROP_WIDTH, LineWeight);
ObjectCreate(“Regression_Outside_lower” +NumberName, OBJ_TREND, 0, 0,0, 0,0);
ObjectSet(“Regression_Outside_lower”+NumberName, OBJPROP_COLOR, Outside);
ObjectSet(“Regression_Outside_lower”+NumberName, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet(“Regression_Outside_lower”+NumberName, OBJPROP_WIDTH, LineWeight);
ObjectCreate(“Regression_Inside_upper” +NumberName, OBJ_TREND, 0, 0,0, 0,0);
ObjectSet(“Regression_Inside_upper”+NumberName, OBJPROP_COLOR, Inside);
ObjectSet(“Regression_Inside_upper”+NumberName, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet(“Regression_Inside_upper”+NumberName, OBJPROP_WIDTH, LineWeight);
ObjectCreate(“Regression_Inside_lower” +NumberName, OBJ_TREND, 0, 0,0, 0,0);
ObjectSet(“Regression_Inside_lower”+NumberName, OBJPROP_COLOR, Inside);
ObjectSet(“Regression_Inside_lower”+NumberName, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet(“Regression_Inside_lower”+NumberName, OBJPROP_WIDTH, LineWeight);

Comment(“Auto Regression channel”);
}

//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
void deinit() {
ObjectDelete(“Regression_middle”+NumberName);
ObjectDelete(“Regression_Outside_upper” +NumberName);
ObjectDelete(“Regression_Outside_lower” +NumberName);
ObjectDelete(“Regression_Inside_upper” +NumberName);
ObjectDelete(“Regression_Inside_lower” +NumberName);
Comment(“”);
}

//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
void start() {
bool   check_low, check_high;
bool   check_upper_chanel;
double save_low, save_high;
double MA, a1, a2, a3, b1, a_, b_, y1, y2, price;
double stddiv_low, stddiv_high, tmp_div;
double x_n_upOut, x_1_upOut, x_n_downOut, x_1_downOut;
double x_n_upIn, x_1_upIn, x_n_downIn, x_1_downIn;
double ratio_currency;
int     shift;
int    n, n_begin, n_end;
int    MAType, MAPrice;
int    save_shift_low, save_shift_high;

save_low = -1;
save_high = -1;
save_shift_low = -1;
save_shift_high = -1;

check_low = false;
check_high = false;

MAType = MODE_SMA;
MAPrice = PRICE_CLOSE;

if (Close[1]>80) ratio_currency = 100;
else ratio_currency = 10000;

// Ďîčńę ňî÷ĺę ďĺđĺńĺ÷ĺíč˙ ń ĚŔ
for (shift=Bars-1; shift>=0; shift–) {
MA = iMA(NULL, 0, iPeriod, 0, MAType, MAPrice, shift);
if (MA-MAShoot/ratio_currency>Close[shift]) {
if (Close[shift]      check_low = true;
save_low = Close[shift];
save_shift_low = shift;
}
}

if (MA+MAShoot/ratio_currency<close[shift]) br=””>     if (save_high<close[shift] br=”” save_high=”=-1)”>      check_high = true;
save_high = Close[shift];
save_shift_high = shift;
}
}

if (check_low) {
if (MA+MAShoot/ratio_currency<close[shift]) {
      check_low = false;
save_low = -1;
}
}

if (check_high) {
if (MA-MAShoot/ratio_currency>Close[shift]) {
check_high = false;
save_high = -1;
}
}
}

//Îďđĺäĺëĺíčĺ ăđŕíčö ďîńňđîĺíč˙ ęŕíŕëëŕ
if (save_shift_low>save_shift_high) {
n_begin = save_shift_low;
n_end = save_shift_high;
} else {
n_begin = save_shift_high;
n_end = save_shift_low;
}

if (n_end==0) n_end = 1; // Íóëĺâîé áŕđ íĺ čńďîëüçîâŕňü
n = n_begin – n_end + 1; // äëčíŕ ęŕíŕëŕ

a1 = 0;
a2 = 0;
a3 = 0;
b1 = 0;
a_ = 0;
b_ = 0;
y1 = 0;
y2 = 0;
tmp_div = 0;

if (Close[n_begin]<close[n_end]) check_upper_chanel=”true;<br”>   else check_upper_chanel = false;

for (shift=n_begin; shift>=n_end; shift–) {
if (check_upper_chanel) price = Low[shift];
else price = High[shift];

a1 = a1 + shift*price;
a2 = a2 + shift;
a3 = a3 + price;
b1 = b1 + shift*shift;
}

b_ = (n*a1 – a2*a3)/(n*b1 – a2*a2);
a_ = (a3 – b_*a2)/n;
y1 = a_ + b_*n_begin;
y2 = a_ + b_*n_end;

ObjectSet(“Regression_middle”+NumberName, OBJPROP_TIME1, Time[n_begin]);
ObjectSet(“Regression_middle”+NumberName, OBJPROP_TIME2, Time[n_end]);
ObjectSet(“Regression_middle”+NumberName, OBJPROP_PRICE1, y1);
ObjectSet(“Regression_middle”+NumberName, OBJPROP_PRICE2, y2);

for (shift=n_begin; shift>=n_end; shift–) {
if (check_upper_chanel) price = Low[shift];
else price = High[shift];

tmp_div = tmp_div + (price – (a_ + b_*shift))*(price – (a_ + b_*shift));
}

stddiv_low = MathSqrt(tmp_div/n);
stddiv_high = MathSqrt(tmp_div/n);

x_n_upOut = y1 + StDevOutside*stddiv_high;
x_1_upOut = y2 + StDevOutside*stddiv_high;

x_n_downOut = y1 – StDevOutside*stddiv_low;
x_1_downOut = y2 – StDevOutside*stddiv_low;

x_n_upIn = y1 + StDevInside*stddiv_high;
x_1_upIn = y2 + StDevInside*stddiv_high;

x_n_downIn = y1 – StDevInside*stddiv_low;
x_1_downIn = y2 – StDevInside*stddiv_low;
//OUTSIDE
//upper
ObjectSet(“Regression_Outside_upper”+NumberName, OBJPROP_TIME1, Time[n_begin]);
ObjectSet(“Regression_Outside_upper”+NumberName, OBJPROP_TIME2, Time[n_end]);
ObjectSet(“Regression_Outside_upper”+NumberName, OBJPROP_PRICE1, x_n_upOut);
ObjectSet(“Regression_Outside_upper”+NumberName, OBJPROP_PRICE2, x_1_upOut);
//lower
ObjectSet(“Regression_Outside_lower”+NumberName, OBJPROP_TIME1, Time[n_begin]);
ObjectSet(“Regression_Outside_lower”+NumberName, OBJPROP_TIME2, Time[n_end]);
ObjectSet(“Regression_Outside_lower”+NumberName, OBJPROP_PRICE1, x_n_downOut);
ObjectSet(“Regression_Outside_lower”+NumberName, OBJPROP_PRICE2, x_1_downOut);

//INSIDE
//upper
ObjectSet(“Regression_Inside_upper”+NumberName, OBJPROP_TIME1, Time[n_begin]);
ObjectSet(“Regression_Inside_upper”+NumberName, OBJPROP_TIME2, Time[n_end]);
ObjectSet(“Regression_Inside_upper”+NumberName, OBJPROP_PRICE1, x_n_upIn);
ObjectSet(“Regression_Inside_upper”+NumberName, OBJPROP_PRICE2, x_1_upIn);
//lower
ObjectSet(“Regression_Inside_lower”+NumberName, OBJPROP_TIME1, Time[n_begin]);
ObjectSet(“Regression_Inside_lower”+NumberName, OBJPROP_TIME2, Time[n_end]);
ObjectSet(“Regression_Inside_lower”+NumberName, OBJPROP_PRICE1, x_n_downIn);
ObjectSet(“Regression_Inside_lower”+NumberName, OBJPROP_PRICE2, x_1_downIn);

}
//——————————————————————-+