sa_MTEI_Supertrend

Indikátor postavení na indikátoru CCI.

 

 

//+————————————————————————+
//|                                                 sa#MTEI_Supertrend.mq4 |
//|http://finance.groups.yahoo.com/group/MetaTrader_Experts_and_Indicators/|
//+————————————————————————+
#property copyright “”
#property link      “http://finance.groups.yahoo.com/group/MetaTrader_Experts_and_Indicators/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Lime
#property indicator_color2 Red
double TrendUp[];
double TrendDown[];
int st = 0;
//extern int SlowerEMA = 6;

 

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function|
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators

SetIndexStyle(0, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexBuffer(0, TrendUp);
SetIndexStyle(1, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexBuffer(1, TrendDown);

/*SetIndexStyle(0, DRAW_ARROW, EMPTY);
SetIndexArrow(0, 159);
SetIndexBuffer(0, TrendUp);
SetIndexStyle(1, DRAW_ARROW, EMPTY);
SetIndexArrow(1, 159);
SetIndexBuffer(1, TrendDown);*/

/*for(int i = 0; i < Bars; i++) {
TrendUp[i] = NULL;
TrendDown[i] = NULL;
}*/
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function|
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—-
/*for(int i = 0; i < Bars; i++) {
TrendUp[i] = NULL;
TrendDown[i] = NULL;
}*/
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function|
//+——————————————————————+
int start()
{

int limit, i, counter;
double Range, AvgRange, cciTrendNow, cciTrendPrevious, var;

int counted_bars = IndicatorCounted();
//—- check for possible errors
if(counted_bars < 0) return(-1);
//—- last counted bar will be recounted
if(counted_bars > 0) counted_bars–;

limit=Bars-counted_bars;

for(i = limit; i >= 0; i–) {
cciTrendNow = iCCI(NULL, 0, 50, PRICE_TYPICAL, i);
cciTrendPrevious = iCCI(NULL, 0, 50, PRICE_TYPICAL, i+1);

//st = st * 100;
counter = i;
Range = 0;
AvgRange = 0;
for (counter = i; counter >= i-9; counter–) {
AvgRange = AvgRange + MathAbs(High[counter]-Low[counter]);
}
Range = AvgRange/10;
if (cciTrendNow >= st && cciTrendPrevious < st) {
TrendUp[i+1] = TrendDown[i+1];
}

if (cciTrendNow <= st && cciTrendPrevious > st) {
TrendDown[i+1] = TrendUp[i+1];
}

if (cciTrendNow >= st) {
TrendUp[i] = Low[i] – iATR(NULL, 0, 5, i);
if (TrendUp[i] < TrendUp[i+1]) {
TrendUp[i] = TrendUp[i+1];
}
}
else if (cciTrendNow <= st) {
TrendDown[i] = High[i] + iATR(NULL, 0, 5, i);
if (TrendDown[i] > TrendDown[i+1]) {
TrendDown[i] = TrendDown[i+1];
}
}
}

//—-

//—-
return(0);
}

//+——————————————————————+

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *