Sidus

Další z indikátorů, který pracuje s křížením řady SMA a WMA průměrů a zároveň vykresluje vstupní signály po překřížení.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                                        Sidus.mq4 |
//|                                  Copyright © 2006, GwadaTradeBoy |
//|                                            racooni_1975@yahoo.fr |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2006, GwadaTradeBoy”
#property link      “racooni_1975@yahoo.fr”

#property indicator_chart_window
//—-Section #property
#property indicator_buffers 7
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Aqua
#property indicator_color4 Yellow
#property indicator_color5 Green
#property indicator_color6 Red
#property indicator_color7 Red

//—- Indicateurs
double EMA18, EMA28, WMA5, WMA8, tuncross;
double EMA18Current, EMA18Previous, EMA28Current, EMA28Previous;
double WMA5Current, WMA5Previous, WMA8Current, WMA8Previous;
extern double digit=0;
int    nShift;

//—- buffers
double ExtMapBuffer1[];    //EMA18
double ExtMapBuffer2[];    //EMA28
double ExtMapBuffer3[];    //WMA5
double ExtMapBuffer4[];    //WMA8
double ExtMapBuffer5[];    //Fleche Haut
double ExtMapBuffer6[];    //Fleche Bas
double ExtMapBuffer7[];    //Croix

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators
//—- Styles et couleur des Lignes
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);
SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);
SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);
//—- Styles et couleur des Fleches
SetIndexStyle(4, DRAW_ARROW, 0, 1);    // Fleche vers le haut
SetIndexArrow(4, 233);
SetIndexBuffer(4, ExtMapBuffer5);
SetIndexStyle(5, DRAW_ARROW, 0, 1);    // Fleche vers le bas
SetIndexArrow(5, 234);
SetIndexBuffer(5, ExtMapBuffer6);
SetIndexStyle(6, DRAW_ARROW, 0, 1);    // Croix rouge fin de trade
SetIndexArrow(6, 251);
SetIndexBuffer(6, ExtMapBuffer7);
//—-
switch(Period())
{
case     1: nShift = 1;   break;
case     5: nShift = 3;   break;
case    15: nShift = 5;   break;
case    30: nShift = 10;  break;
case    60: nShift = 15;  break;
case   240: nShift = 20;  break;
case  1440: nShift = 80;  break;
case 10080: nShift = 100; break;
case 43200: nShift = 200; break;
}
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—-

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    i,j,limit,counted_bars=IndicatorCounted();
//—-
if(counted_bars<0)
return(-1);
if(counted_bars>0)
counted_bars–;
limit=Bars-counted_bars;

for(i=0; i<limit; br=””>          {
EMA18Current=iMA(NULL,0,18,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
EMA18Previous=iMA(NULL,0,18,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1);
ExtMapBuffer1[i]=EMA18Current;
EMA28Current=iMA(NULL,0,28,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
EMA28Previous=iMA(NULL,0,28,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1);
ExtMapBuffer2[i]=EMA28Current;
WMA5Current=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i);
WMA5Previous=iMA(NULL,0,5,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i+1);
ExtMapBuffer3[i]=WMA5Current;
WMA8Current=iMA(NULL,0,8,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i);
WMA8Previous=iMA(NULL,0,8,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,i+1);
ExtMapBuffer4[i]=WMA8Current;
//—- Dessin des fleches, future entré en trade
/*            if ((EMA18Current > EMA28Current + digit*Point) &&( EMA18Previous <= EMA28Previous)) // Croisement Tunnel
{
tuncross = EMA18*/
//—- Buy
//if (WMA5Current > WMA8Current && WMA5Previous <= WMA8Previous)
/*-if (
//((EMA18Current > EMA28Current + digit*Point) &&( EMA18Previous <= EMA28Previous)) &&   // Croisement Tunnel
//((WMA5Current > WMA8Current + digit*Point) &&( WMA5Previous <= WMA8Previous)) &&       // Croisement WMA
//((WMA5Current > EMA18Current+ digit*Point) && ( WMA5Previous <= EMA18Current)) &&       // Croisement Bord1Tunnel WMA5
//((WMA5Current > EMA28Current+ digit*Point) && ( WMA5Previous <= EMA28Current)) &&       // Croisement Bord2 Tunnel WMA5
((WMA8Current > EMA18Current+ digit*Point) && ( WMA8Previous <= EMA18Current)) //&&       // Croisement Bord1 Tunnel WMA8
//((WMA8Current > EMA28Current+ digit*Point) && ( WMA8Previous <= EMA28Current))        // Croisement Bord2 Tunnel WMA8
)*/
if((WMA5Current > WMA8Current+  digit*Point )&&(WMA5Previous<=WMA8Previous))  // Croisement WMA5 et WMA8, Lot = 10% de LotsOptimized()
{
ExtMapBuffer5[i] = Low[i] – nShift*Point;
}
if((WMA8Current > EMA28Current+ digit*Point) && ( WMA8Previous <= EMA28Current))  // Croisement WMA8  up bord supérieur du tunnel
{
ExtMapBuffer5[i] = Low[i] – nShift*Point;
}
//—- Sell
//if(WMA8Current > WMA5Current && WMA8Previous <= WMA5Previous)
/*if (
//((EMA18Current < EMA28Current + digit*Point) &&( EMA18Previous >= EMA28Previous)) &&   // Croisement Tunnel
//((WMA5Current < WMA8Current + digit*Point) &&( WMA5Previous >= WMA8Previous)) &&       // Croisement WMA
//((WMA5Current < EMA18Current+ digit*Point) && ( WMA5Previous <= EMA18Current)) &&       // Croisement Bord1Tunnel WMA5
//((WMA5Current < EMA28Current+ digit*Point) && ( WMA5Previous <= EMA28Current)) &&       // Croisement Bord2 Tunnel WMA5
//((WMA8Current < EMA18Current+ digit*Point) && ( WMA8Previous <= EMA18Current)) &&       // Croisement Bord1 Tunnel WMA8
((WMA8Current < EMA28Current+ digit*Point) && ( WMA8Previous <= EMA28Current))          // Croisement Bord2 Tunnel WMA8
)*/
if((WMA8Current > WMA5Current+  digit*Point )&&(WMA8Previous<=WMA5Previous))  // Croisement WMA5 et WMA8, Lot = 10% de LotsOptimized()
{
ExtMapBuffer6[i] = High[i] + nShift*Point;
}
if((EMA28Current > WMA8Current+ digit*Point) && ( WMA8Previous >= EMA28Current))  // Croisement WMA8  down bord inférieur du tunnel
{
ExtMapBuffer6[i] = High[i] + nShift*Point;
}
/*}*/
}
//—- Dessin des croix, future sortie en trade

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+