Speciální cenové formace (díl 9.)

V 7. díle jsme si ukázali jednotlivé cenové svíčky a jejich interpretaci. V minulém 8. díle jsme si pověděli něco o nejznámějších cenových patternech a jejich použití. Existují však ještě komplexnější cenové formace, které můžeme k obchodování použít. Velmi zajímavý koncept prezentoval Joe Ross. Jedná se o unikátní formaci 1-2-3 či formaci Ross hook. Jde o ucelený a poměrně složitý systém, který je obtížné popsat v jednom článku. Ukažme si alespoň základy Rossova přístupu, avšak pro pochopení tohoto konceptu doporučujeme zakoupit některou z knih Joe Rosse (v ČR přeložila a prodává společnost CZECHWEALTH).

Podívejme se na základní myšlenky z knihy J. Rosse “Trading the Ross hook”   

Jak to všechno začalo? Ross dokončil studia v roce 1959. Základem jeho tradingových dovedností byly zkušenosti jeho prastrýce => naučil se, jak identifikovat trend – formace 1-2-3 high a 1-2-3 low, jak identifikovat congestion, a techniku zadávání objednávek.

Formace 1-2-3 high a low jsou základem každého trendu. Obvyklým cílem obchodníků je vstoupit na trh při proražení vrcholu 2. Pokud chceme obchodovat Ross Hooky neobchodujeme proražení vrcholu 2.

Objevení Ross Hooku. Ross ho objevil náhodou. V rámci svého tradingu se snažil rozpoznávat a obchodovat vrcholy 2 ve formaci 1-2-3. Při studii grafů si však všiml dalších „špičatých“ míst a zjistil, že je nikdo moc neobchoduje.

Pro pochopení vzniku tzv. Ross hooku je potřeba rozpoznat následující cenové formace (formace 1-2-3 high a 1-2-3 low, congestions, ledges a trading range).

Definice Ross Hooku (Rh):

Kdykoliv je tržní trend přerušen i sebemenší korekcí, nechá za sebou Rh.

=> na klesajícím trhu neschopnost vytvořit nové low vytvoří Rh

=> na rostoucím trhu neschopnost vytvořit nové high vytvoří Rh

To platí i pro dvojitá low následovaná vyšším low či pro dvojitá high následovaná nižším high => vytvoření Rh. Rh se v zásadě vytváří na trendujícím trhu, je tedy nutné správně identifikovat trend.

Do detailnějšího rozboru Rossova konceptu se dnes nepustíme, neboť jde o velice rozsáhlý koncept a není v možnostech jednoho dílu vše detailně popsat. Ti z vás, kteří však chtějí podrobně poznat koncept Rh si mohou přečíst Rossův “Zákon grafů” volně dostupný v českém překladu na následujícím odkazu: Zákon grafů – Joe Ross.pdf

V příštím díle opustíme cenové formace a budeme se věnovat dalšímu rozsáhlému tématu, který neodmyslitelně patří do technické analýzy a to jsou indikátory.