Tajemství svíček (díl. 7)

Japonci začali používat technickou analýzu a svíčky při obchodu s rýži v 17. století. I když tato raná verze technické analýzy byla odlišná od americké verze TA vytvořené Charlesem Dowem kolem roku 1900, mnoho z hlavních zásad je podobných:
•”co” (cena akce) je důležitější než”proč” (news)
• všechny známé informace se již odráží v ceně
• kupující a prodávající hýbají trhy na základě dvou emocí (strachu a chamtivosti)
• trhy stále kolísají
• skutečná cena nemusí odpovídat skutečné hodnotě .
Podle Stevae Nisona, se svíčkové grafy poprvé objevily někdy po roce 1850. Nejvíce uznání za rozvoj svíčkových grafů je přičítáno legendárnímu obchodníkovi s rýží jménem Homma z města Sakata. Je pravděpodobné, že jeho původní myšlenky byly upravovány a zdokonalovány v průběhu mnoha let, a nakonec vyústily v systém svičkového grafu, který používáme dnes.
Formace

Pokud chcete vytvořit svíčkový graf, musíte mít soubor dat, který obsahuje hodnoty Open, High, Low a Close cen pro sledované časové období, pro které chcete graf zobrazit. Plná část svíčky se nazývá “tělo”, dlouhé tenké čáry nad a pod tělem představují horní / dolní knot a jsou také nazývány jako “stíny”. Pokud cena zavře výše než je otevírací cena, je tělo bíle či zelené (rostoucí). Pokud cena zavře níže než je otevírací cena, je tělo černé či červené (klesající).

Ve srovnání s tradičními sloupcovými grafy považují mnozí obchodníci svíčkové grafy za vizuálně přitažlivější a snadněji interpretovatelné (viz. následující obrázek).

 

Dlouhé versus krátké tělo
Obecně lze říci, že čím delší je tělo, tím intenzivnější nákupní nebo prodejní tlak se realizoval. Naopak, krátké svíčky svědčí o malém pohybu cen a představují konsolidaci.

Dlouhá bílá svíčka představuje silný nákupní tlak. Čím delší tato bílá svíčka je, tím výše je zavírací cena nad cenou otevírací. To signalizuje, že cena od Open ke Close významně vzrostla a kupující byli agresivní. Ikdyž jsou dlouhé bíle svíčky obecně býčí, závisí také na jejich umístění v rámci obrázku celého trhu. Po delším období poklesu mohou být předzvěstí obratu trendu, nebo hladiny supportu. Naopak po dlouhém období růstu, to může být znamení přehnané chamtivosti a blížícího se konce uptrendu.

Dlouhá černá svíčka představuje silný prodejní tlak. Čím delší tato černá svíčka je, tím níže je zavírací cena pod cenou otevírací. To signalizuje, že cena od open ke close významně klesla a prodávající byli agresivní. Po delším období nárůstu mohou dlouhé černé svíčky označovat potenciální body zvratu nebo hladinu resistence. Naopak po delším období poklesu mohou být znamením paniky či kapitulace a blížícího se bodu zvratu probíhajícího downtrendu.

Ještě mocnějšími dlouhými svíčkami jsou tzv. černá a bílá marubozu. Marubozu nemají spodní ani horní stín, a jejich high a low tedy předstaavují zároveň open a close cenu. Bílá marubozu se zformuje, když open cena je shodná s low cenou a close je shodné s high. To signalizuje, že kupující kontrolovali cenovou aktivitu od prvního do posledního obchodu. Černá marubozu se zformuje, když je open shodné s high a close s low. To signalizuje, že cenouvou aktivitu od prvního do posledního obchodu kontrolovali prodávající.

 

Stíny (knoty)

Horní a spodní stíny svíček nám mohou poskytnout cenné informace o průběhu obchodování. Horní stíny reprezentují high daného období a spodní stíny jeho low. Svíčky s krátkými stíny signalizují, že většina obchodování proběhla v rámci open a close. Svíčky s dlouhými stíny ukazují, že se obchodování výrazně rozšířilo za open či close.

Svíčky s dlouhým horním stínem a krátkým spodním stínem signalizují, že v průběhu obchodování dominovali kupující a vytlačili cenu výše. Prodávající však později donutili cenu klesnout z jejího high, takže slabé close vytvořilo dlouhý horní stín. Naopak svíčky s dlouhým spodním stínem a krátkým horním stínem indikují, že v průběhu obchodování dominovali prodávající a stlačili cenu níže. Kupující však později donutili cenu vzrůst z jejího low, takže silné close vytvořilo dlouhý spodní stín.

Svíčky s dlouhým horním i spodním stínem a krátkým tělem jsou také hodné povšimnutí. Jeden dlouhý stín svíčky reprezentuje určitý zvrat. Pokud má však svíčka dva dlouhé stíny signalizuje to nerozhodnost. Malé tělo (je jedno jestli bílé, nebo černé) značí pouze malý pohyb od open ke close a ukazuje, že ani prodávájící ani kupující nedokázali trh urvat svým směrem a cena se vrátili zpět.

 

Doji

Další významnou skupinou svíček jsou svíčky, které nazýváme doji. Doji poskytuje informace jak sama o sobě, tak i jako součást velkého počtu cenových formací. Doji se zformuje, když jsou open a close vizuálně identické. Délka horního a dolního stínu se může lišit, ale výsledná svíčka pak vypadá jako kříž, obrácený kříž, nebo znaménko plus. Sama o sobě je doji neutrální formací. Případná býčí či medvědí tendence závisí na předcházející cenové aktivitě a budoucím potvrzení. Doji je známkou nerozhodnosti.

Významnost doji závisí na předcházejícím trendu nebo předcházejících svíčkách. Po nárůstu nebo po dlouhé bílé svíčce signalizuje doji, že nákupní tlak začíná oslabovat. Po poklesu nebo dlouhé černé svíčce signalizuje doji, že začíná oslabovat prodejní tlak. Doji naznačuje, že síly mezi nabídkou a poptávkou se začínají vyrovnávat a že může brzy dojít ke změně trendu. Doji samotné však nejsou dostatečné pro potvrzení zvratu trendu, a je proto vhodné počkat si na další signály.

Po nárůstu nebo po dlouhé bílé svíčce signalizuje vznik doji, že nákupní tlak pravděpodobně klesá a může se blížit konec uptrendu. Zatímco pokles cen může být způsoben pouhým nedostatkem kupujících, pro udržení uptrendu je nezbytnou podmínkou dostatečný nákupní tlak. Proto je význam doji větší právě v uptrendu nebo po dlouhé bílé svíčce. I po vzniku doji je však třeba počkat si na další potvrzení začínajícího poklesu. Tím může být např. gap směrem dolů, dlouhá černá svíčka nebo pokles pod otevírací cenu předchozí bílé svíčky. Po zformování dlouhé bílé svíčky následované doji by tradeři měli být ostražití a očekávat potenciální vznik večerní doji hvězdy (evening doji star). Jde o medvědí zvratovou formaci, která ukončuje uptrend a skládá se ze tří svíček.

Po poklesu nebo dlouhé černé svíčce signalizuje vznik doji, že začíná oslabovat prodejní tlak a může se blížit konec downtrendu. I když mědvědi začínají ztrácet kontrolu nad poklesem ceny, zvrat trendu musí být potvrzen silným gestem kupujících. Býčí potvrzení může přijít v podobě gapu vzhůru, dlouhé bílé svíčky nebo nárůstu nad otevírací cenu předchozí černé svíčky. Po zformování dlouhé černé svíčky následované doji by tradeři měli být ostražití a očekávat potenciální vznik ranní doji hvězdy (morning doji star). jde o býčí zvratovou formaci, která ukončuje downtrend a skládá se ze 3 svíček.

Dlouhonohé doji (long-legged Doji) mají dlouhý horní i spodní stín, jejichž délka je téměř shodná. tyto doji odrážejí velkou nerozhodnost na trhu.

Doji vážka (dragonfly doji) se zformuje, když jsou open cena, high a close shodné a low vytvoří dlouhý spodní stín. Dragonfly doji signalizuje, že obchodování dominovali prodávající a v jeho průběhu stlačili cenu dolů. Na konci obchodování se však znovu objevili kupující a vytlačili cenu zpět k otevírací ceně a současně k high obchodního dne. Dragonfly doji ukazuje na mžný zvrat trendu, ale závisí na předchozí cenové aktivitě a na budoucím potvrzení.

Doji náhrobek (gravestone doji) se zformuje, když jsou open, low a close shodné a high vytvoří dlouhý horní stín. Gravestone doji signalizuje, že obchodování dominovali kupující a v jeho průběhu vytlačili cenu vzhůru. Na konci obchodování se však znovu objevili prodávající a stlačili cenu zpět k otevírací hladině a současně k low obchodního dne.

 

Prodávající versus kupující

Svíčky zobrazují bitvu mezi kupujícími a prodávajícími za určitý časový úsek. Vítězství jedněch či druhých může vypadat různě, ale pro zjednodušení můžeme shrnout výsledek do 6 variant:

1. dlouhá bílé svíčka naznačuje, že kupující měli celou dobu kontrolu nad vývojem obchodování

2. dlouhá černá svíčka naznačuje, že prodávající měli celou dobu kontrolu nad vývojem obchodování

3. malé svíčky naznačují, že ani prodávající ani kupující nedokázali výrazněji strhnout trh na svou stranu

4. dlouhý spodní stín ukazuje výraznou aktivitu prodávajících, ale ke konci jim došli síly a kupující dokázali cenu vytlačit zpět

5. dlouhý horní stín ukazuje výraznou aktivitu kupujících, ale ke konci jim došli síly a prodávající dokázali cenu stlačit zpět

6. dlouhý horní i spodní stín naznačuje, že se kupující i prodávající snažili v průběhu obchodování strhnout vývoj na svou stranu, ale ani jednomu se to nepodařilo

 

Co nám svíčky neřeknou

Svíčky nám neřeknou ce se odehrávalo mezi open a close. Víme sice, kam až cena narostla (high) či kam až spadla (low), ale nevíme, co nastalo dříve. Jak vidíte na následujícím obrázku. Přestože je výsledná svíčka pro oba pohyby stejná, je zřejmé, že oba vývoje nebyly úplně jednoznačné. První pohyb byl jednoznačným a neodiskutovatelným vítězstvím kupujících. V druhém případě byl vývoj v rámci dne významně volatilnější a ačkoliv kupující výrazně vyhráli, prodávající ukázali jednoznačně v průběhu dne svou sílu.

Přestože vidíme, že svičky mají svá jistá omezení, lze považovat informace které nám poskytují ve formě informace o open, high, low a close za velice přínosné.

V příštím díle se podíváme podrobněji na význam svíček v rámci cenových formací.