TD Sequential

Zajímají indikátor zobrazující počet rostoucích a klesajících svíček v řadě. Pokud aktuální svíčka zavře výše než bylo close 4 svíček zpět, tak je počítána jako rostoucí, pokud zavře níže než close 4 svíčky zpět, tak je klesající.

 

//+——————————————————————+
//| TD Sequential.mq4 |
//| Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+——————————————————————+
#property copyright “James OBrien”
#property link “http://www.metaquotes.net”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 LimeGreen
//#property indicator_color2 Red
//—- input parameters
//int shift=0;
int i;
int num=0;
int num1=0;
string textVar;
//—- buffers
double ExtMapBuffer1[];
//double ExtMapBuffer2[];

//double b4plusdi,b4minusdi,nowplusdi,nowminusdi;

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—- indicators

SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,159);
SetIndexBuffer(0, ExtMapBuffer1);
/*
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW,EMPTY);
SetIndexArrow(1,234);
SetIndexBuffer(1, ExtMapBuffer2);
*/
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—- TODO: add your code here
int limit;
limit=1500;
for(int i=limit; i>=0; i–)
{
ObjectDelete(“”+i);
}

//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function |
//+——————————————————————+
int start()
{
int limit;
int counted_bars=IndicatorCounted();
//—- check for possible errors
if(counted_bars<0) return(-1);

//—- last counted bar will be recounted
if(counted_bars>0) counted_bars–;
limit=1500-counted_bars;
//—- macd counted in the 1-st buffer

 

for(int i=limit; i>=0; i–)
{
if(Close[i+1]<close[i+5])num br=””> else num = 0;
if (num > 0 && num < 10) {
textVar = num;
ObjectCreate(“”+i, OBJ_TEXT, 0, Time[i+1],Low[i+1]-5*Point );
ObjectSetText(“”+i, “”+DoubleToStr(num,0), 10, “Arial”, Red);
}
if (num == 9) {
ObjectCreate(“”+i, OBJ_TEXT, 0, Time[i+1],Low[i+1]-5*Point );
ObjectSetText(“”+i, “”+DoubleToStr(num,0), 16, “Arial”, Red);
}
else if((Close[i+1]<close[i+5])&& num=””>=10)
{
ObjectCreate(“”+i, OBJ_TEXT, 0, Time[i+1],Low[i+1]-5*Point );
ObjectSetText(“”+i, “”+DoubleToStr(num,0), 10, “Arial”, Orange);
}
if(Close[i+1]>Close[i+5]) num1 = num1 + 1;
else num1 = 0;

if (num1 > 0 && num1 < 10)
{
textVar = num1;
ObjectCreate(“”+i, OBJ_TEXT, 0, Time[i+1],High[i+1]+10*Point );
ObjectSetText(“”+i, “”+DoubleToStr(num1,0), 10, “Arial”, RoyalBlue);
}
if (num1 == 9) {
ObjectCreate(“”+i, OBJ_TEXT, 0, Time[i+1],High[i+1]+10*Point );
ObjectSetText(“”+i, “”+DoubleToStr(num1,0), 16, “Arial”, RoyalBlue);
}
else if((Close[i+1]>Close[i+5])&& num1>=10)
{
ObjectCreate(“”+i, OBJ_TEXT, 0, Time[i+1],High[i+1]+10*Point );
ObjectSetText(“”+i, “”+DoubleToStr(num1,0), 10, “Arial”, LightSkyBlue);

}

}

//—-
return(0);
}