Three White Soldiers

Tři bílé candlesticky následují po sobě se stále vyšší zavírací cenou. Je to dobrý znak, že trend nahoru se upevňuje. Jde o silný nákupní signál.

Výpovědní hodnota : dobrá