Trojúhelníky, klíny a vlajky (díl 5.)

Trojúhelníky – jsou další cenovou formací, která má poměrně vysokou pravděpodobnost úspěšnosti. Trojúhleník vzniká tak, že cena aktiva kolísá nahoru a dolů, přičemž konvertuje směrem k jednomu bodu.

Trojúhelníky rozeznáváme podle tvaru jako symetrický, rostoucí nebo klesající. Symetrický trojúhelník může být proražen do longu i do shortu. Rostoucí trojúhelník je prorážen do longu a klesající trojúhelník je prorážen do shortu. Jednotlivé varianty vidíte na následujících grafech:

Způsobů, jak trojúhleníky obchodovat je celá řáda, ale nejčastěji obchodníci nastavují svůj PT jako násobek výšky trojúhelníku.

Klíny – jsou cenové formace hodně podobné symetrickým trojúhelníkům. Konvertují také k jednomu bodu, ale liší se tím, že obě hraniční čáry jsou ve stejném trendu (buď klesajícím, nebo rostoucím). Formace klínů signalizují obrat trendu, který se v rámci klínu formuje.

 

Rozeznáváme rostoucí a klesající klíny:

 

Vlajky a praporky – jsou obdobné tzv. pokračovací formace. Jak můžete vidět na grafech dole, formace jsou si velice podbné a liší se pouze ve svém tvaru. Vlajka má tvar kosodélnku, praporek se podobá spíše trojúhelníku. Tyto formace vznikají po ostrém pohybu ceny.

V příštím díle se podíváme na gapy a jejich význam pro TA.

1 komentář: „Trojúhelníky, klíny a vlajky (díl 5.)

Komentáře nejsou povoleny.