Vytváříme AOS – implementace Stoplossu (díl. 8)

 V předchozím díle jsme si na závěr ukázali již poměrně pěknou křivku ekvity s použitím Stoplossu (SL), ale řekněme si dnes o SL něco více.

Na našem webu jsme již několikrát diskutovali téma SL a je to z našeho pohledu tak důležité téma, že ho zde zmíníme znovu. Nikdy neobchodujte žádný systém bez SL. SL je a musí být nedílnou součástí úspěšného obchodního systému. Někteří naši čtenáři nám píší, že my přece také nepoužíváme SL, jak je patrné z úvodních dílů seriálu o tvorbě AOS. Musíme zde ještě jednou uvést, že nesmíte zaměňovat testování obchodní myšlenky a reálný obchodní systém. Ano, úmyslně nepoužíváme SL při testování obchodní myšlenky, abychom viděli její robustnost. Ale pokud vytváříme obchodní systém, je SL jeho nezbytnou a zcela nepostradatelnou součástí! Nikdy neobchodujte bez SL!

A jak tedy SL implementovat do vytvářeného AOS? Nejprve musíme rozhodnout či vybrat jaký typ SL použijeme. Existuje celá řada výpočtů SL, tak se podívejme na ty nejzákladnější.

Nejčastěji je používaný pevný SL v pipech či dolarech, např. 50 pipů (či 500 USD) apod.  Oblíbené jsou i volatilní SL, tedy SL, které mění svou velikost a reagují na vývoj trhu. Při použití pevného SL zjistíte, že například v některých letech funguje nejlépe SL 50 pipů a v jiném roce 80 pipů. Při zpětném testu se to zjistí poměrně snadno, ale jaký SL použít pro obchodování budoucí? Je potřeba se podívat a hledat, čím se historické roky lišily. Může se stát, že zjistíme, že v letech, kdy lépe fungoval SL 80 pipů, byla průměrná range svíčky 180 pipů a v letech, kdy lépe fungoval SL 50 pipů, byla průměrná range svíčky 120 pipů. Z toho můžeme odvodit proměnlivý SL jako např. násobek či procento range poslední svíčky, či x posledních svíček. SL lze naprogramovat i mnohem složitěji či komplexněji. Může pro SL využít indikátor či cenový pattern. Viděli jsme systémy, které zjišťovaly, zda je trh v trendu či jde do strany. V trendu používaly menší SL, když šel trh do strany, tak se SL zvětšoval.

My se držíme názoru, že v jednoduchosti je krása. Proto se většinou snažíme najít pevný SL, který funguje spolehlivě po celé testované období. Testujeme většinou 10 let zpět a světová krize 2008-2010 rozkmitala trhy poměrně značně a strategie s pevnými SL nefungovaly úplně optimálně. V testování tak dávaly daleko lepší výsledky SL postavené na range trhu. Ale pozor! V období 2008-2010 to mnohdy znamenalo, že SL se z např. 50 pipů (500 USD) vyšplhal na 350 pipů (3.500 USD) a pak když byl SL zasažen s psychikou tradera to pořádně zamávalo. Pevný SL má výhodu, že výsledný SL v USD má přesně danou výši, kterou většinou psychicky uneseme, avšak nefunguje dobře ve vysoké volatilitě, kdy nás často zbytečně rychle vyhodí z trhu a nenechá obchod dýchat.  Tuto nevýhodu nemá SL volatilní, který reaguje na volatilitu trhu. Může nám však připravit nemilé překvapení v podobě nechtěně vysokého SL v USD.

Co s tím? Pokud nenalezneme dobře fungující pevný SL, využíváme nejčastěji kombinaci obou přístupů. Bereme z obou přístupů to nejlepší a negativa eliminujeme. SL postavíme na range trhu, ale zároveň stanovíme pevný SL (maximálně únosný SL pro naši psychiku). Výsledný SL je pak minimum z obou hodnot. Situace pak může být následující. Stanovíme SL např. jako 50% z denní range předchozího týdne a max. únosný SL na 90 pipů. V klidných obdobích se výsledný SL pohybuje např. mezi 50-60 pipy. SL nijak obchod nedusí. Když vzroste volatilita a SL vypočtený na bázi range se začne pohybovat na úrovni 100-150 pipů, zafunguje max. únosný SL a nastaví se na úroveň max. 90 pipů.

Vše je však potřeba otestovat, ačkoliv kombinace obou SL nám u většiny systémů funguje poměrně dobře, nic neplatí stoprocentně a vždy je dobré otestovat různé varianty.

Na následujících grafech je vidět nás systém na EURJPY bez SL a s pevným SL.

Je patrné, že křivka equity se výrazně vyhladila. Všichni se shodneme na tom, že SL výrazně vylepšil rizikovost našeho systému.

ALE POZOR! To však není samozřejmost. V tomto okamžiku může přijít strategické překvapení. Zavedení SL může u jiné strategie způsobit dramatické zhoršení equity. Strategie při zavedení SL ztratí výkonnost, křivka equity je najednou plochá. Proč? Musíme mít na paměti, že doposud se obchod uzavíral pouze vznikem signálu do opačné pozice. Mohlo klidně existovat mnoho obchodů, kdy trh po otevření pozice otočil a šel např. 300 pipů proti nám a pak se vydal naším směrem a skončil v zisku. Zavedením SL např. 100 pipů najednou prudce naroste počet ztrátových obchodů a ziskovost systémů prudce klesne! Testováním SL zjistíme, že ekvitní křivka se “opět spraví“, pokud je SL např. 320 pipů. Bohužel takovýto systém je na vyhození do koše. Neobchodujte ho bez SL či s příliš velkým SL. Raději najděte jiný lepší systém.

Možná se zeptáte, proč jsme SL neozkoušeli hned na začátku? A klidně můžete. Stále platí, že pořadí testování různých filtrů či SL nemá předem dané pořadí. Každý si může rozhodnout sám, kdy SL otestuje. Nám se osvědčilo obchodní myšlenku alespoň na hrubo vylepšit a pak teprve otestovat SL. Děláme to zhruba uprostřed testování. Nemá ale asi smysl to nechávat úplně nakonec. Není efektivní strávit hodiny a hodiny hledáním filtrů a pak zjistit, že strategie je se SL nedostatečně výkonná.

V příštím díle by bylo logické ukázat si „druhý konec“ a to implementaci Profit Targetu (PT), ale to necháme úplně na konec seriálu. Příště si ukážeme trochu složitější věc a to využití odlišné session.