Waddah Attar

Autor, po nemž se indikátor i jmenuje nezveřejnil žádný ucelený návod jak tento indikátor používat. Nejlépe funguje na timeframu M30nebo na 1H. My jsme zkoušeli obchdovat tento indikátor takto: Horizontální hnědá linka ukazuje “mrtvou zónu”, když je červený nebo zelený histogram pod ní. Červený histogram zobrazuje aktuální trend dolů, zelený histogram zobrazuje aktuální trend nahoru.

Signál pro long:
Jde-li zelený histogram nahoru a hnědá linka jde nahoru a zelený histogram je vyšší než hnědá čára. Vystoupit z longu můžete, kdyžzelený histogram klesne pod hnědou čáru.

Signál pro short:
Jde-li červený histogram nahoru a hnědá linka jde nahoru a červený histogram je vyšší než hnědá čára. Vystoupit ze shortu můžete, když červený histogram klesne pod hnědou čáru.

 

Kód do MT4:

//+——————————————————————+
//|                                       Waddah_Attar_Explosion.mq4 |
//|                              Copyright © 2006, Eng. Waddah Attar |
//|                                          waddahattar@hotmail.com |
//+——————————————————————+
#property  copyright “Copyright © 2006, Eng. Waddah Attar”
#property  link      “waddahattar@hotmail.com
//—-
#property  indicator_separate_window
#property  indicator_buffers 4
#property  indicator_color1  Green
#property  indicator_color2  Red
#property  indicator_color3  Sienna
#property  indicator_color4  Blue
#property  indicator_minimum 0.0
//—-
extern int  Sensetive = 150;
extern int  DeadZonePip = 30;
extern int  ExplosionPower = 15;
extern int  TrendPower = 15;
extern bool AlertWindow = true;
extern int  AlertCount = 500;
extern bool AlertLong = true;
extern bool AlertShort = true;
extern bool AlertExitLong = true;
extern bool AlertExitShort = true;
//—-
double   ind_buffer1[];
double   ind_buffer2[];
double   ind_buffer3[];
double   ind_buffer4[];
//—-
int LastTime1 = 1;
int LastTime2 = 1;
int LastTime3 = 1;
int LastTime4 = 1;
int Status = 0, PrevStatus = -1;
double bask, bbid;
//+——————————————————————+
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
int init()
{
SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexStyle(1, DRAW_HISTOGRAM, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexStyle(2, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexStyle(3, DRAW_LINE, STYLE_DOT, 1);
//—-
SetIndexBuffer(0, ind_buffer1);
SetIndexBuffer(1, ind_buffer2);
SetIndexBuffer(2, ind_buffer3);
SetIndexBuffer(3, ind_buffer4);
//—-
IndicatorShortName(“Waddah Attar Explosion: [S(” + Sensetive +
“) – DZ(” + DeadZonePip + “) – EP(” + ExplosionPower +
“) – TP(” + TrendPower + “)]”);
Comment(“copyright waddahwttar@hotmail.com“);
return(0);
}
//+——————————————————————+
//|                                                                  |
//+——————————————————————+
int start()
{
double Trend1, Trend2, Explo1, Explo2, Dead;
double pwrt, pwre;
int    limit, i, counted_bars = IndicatorCounted();
//—-
if(counted_bars < 0)
return(-1);
//—-
if(counted_bars > 0)
counted_bars–;
limit = Bars – counted_bars;
//—-
for(i = limit – 1; i >= 0; i–)
{
Trend1 = (iMACD(NULL, 0, 20, 40, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i) –
iMACD(NULL, 0, 20, 40, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i + 1))*Sensetive;
Trend2 = (iMACD(NULL, 0, 20, 40, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i + 2) –
iMACD(NULL, 0, 20, 40, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i + 3))*Sensetive;
Explo1 = (iBands(NULL, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, i) –
iBands(NULL, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, i));
Explo2 = (iBands(NULL, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, i + 1) –
iBands(NULL, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, i + 1));
Dead = Point * DeadZonePip;
ind_buffer1[i] = 0;
ind_buffer2[i] = 0;
ind_buffer3[i] = 0;
ind_buffer4[i] = 0;
if(Trend1 >= 0)
ind_buffer1[i] = Trend1;
if(Trend1 < 0)
ind_buffer2[i] = (-1*Trend1);
ind_buffer3[i] = Explo1;
ind_buffer4[i] = Dead;
if(i == 0)
{
if(Trend1 > 0 && Trend1 > Explo1 && Trend1 > Dead &&
Explo1 > Dead && Explo1 > Explo2 && Trend1 > Trend2 &&
LastTime1 < AlertCount && AlertLong == true && Ask != bask)
{
pwrt = 100*(Trend1 – Trend2) / Trend1;
pwre = 100*(Explo1 – Explo2) / Explo1;
bask = Ask;
if(pwre >= ExplosionPower && pwrt >= TrendPower)
{
if(AlertWindow == true)
{
Alert(LastTime1, “- “, Symbol(), ” – BUY “, ” (“,
DoubleToStr(bask, Digits) , “) Trend PWR ” ,
DoubleToStr(pwrt,0), ” – Exp PWR “, DoubleToStr(pwre, 0));
}
else
{
Print(LastTime1, “- “, Symbol(), ” – BUY “, ” (“,
DoubleToStr(bask, Digits), “) Trend PWR “,
DoubleToStr(pwrt, 0), ” – Exp PWR “, DoubleToStr(pwre, 0));
}
LastTime1++;
}
Status = 1;
}
if(Trend1 < 0 && MathAbs(Trend1) > Explo1 && MathAbs(Trend1) > Dead &&
Explo1 > Dead && Explo1 > Explo2 && MathAbs(Trend1) > MathAbs(Trend2) &&
LastTime2 < AlertCount && AlertShort == true && Bid != bbid)
{
pwrt = 100*(MathAbs(Trend1) – MathAbs(Trend2)) / MathAbs(Trend1);
pwre = 100*(Explo1 – Explo2) / Explo1;
bbid = Bid;
if(pwre >= ExplosionPower && pwrt >= TrendPower)
{
if(AlertWindow == true)
{
Alert(LastTime2, “- “, Symbol(), ” – SELL “, ” (“,
DoubleToStr(bbid, Digits), “) Trend PWR “,
DoubleToStr(pwrt,0), ” – Exp PWR “, DoubleToStr(pwre, 0));
}
else
{
Print(LastTime2, “- “, Symbol(), ” – SELL “, ” (“,
DoubleToStr(bbid, Digits), “) Trend PWR ” ,
DoubleToStr(pwrt, 0), ” – Exp PWR “, DoubleToStr(pwre, 0));
}
LastTime2++;
}
Status = 2;
}
if(Trend1 > 0 && Trend1 < Explo1 && Trend1 < Trend2 && Trend2 > Explo2 &&
Trend1 > Dead && Explo1 > Dead && LastTime3 <= AlertCount &&
AlertExitLong == true && Bid != bbid)
{
bbid = Bid;
if(AlertWindow == true)
{
Alert(LastTime3, “- “, Symbol(), ” – Exit BUY “, ” “,
DoubleToStr(bbid, Digits));
}
else
{
Print(LastTime3, “- “, Symbol(), ” – Exit BUY “, ” “,
DoubleToStr(bbid, Digits));
}
Status = 3;
LastTime3++;
}
if(Trend1 < 0 && MathAbs(Trend1) < Explo1 &&
MathAbs(Trend1) < MathAbs(Trend2) && MathAbs(Trend2) > Explo2 &&
Trend1 > Dead && Explo1 > Dead && LastTime4 <= AlertCount &&
AlertExitShort == true && Ask != bask)
{
bask = Ask;
if(AlertWindow == true)
{
Alert(LastTime4, “- “, Symbol(), ” – Exit SELL “, ” “,
DoubleToStr(bask, Digits));
}
else
{
Print(LastTime4, “- “, Symbol(), ” – Exit SELL “, ” “,
DoubleToStr(bask, Digits));
}
Status = 4;
LastTime4++;
}
PrevStatus = Status;
}
if(Status != PrevStatus)
{
LastTime1 = 1;
LastTime2 = 1;
LastTime3 = 1;
LastTime4 = 1;
}
}
return(0);
}
//+——————————————————————+