Woodies CCI

Indikátor vhodný pro obchodování systému Woodies CCI. Za systémem stojí dnes již proslulý obchodník Ken Wood, přezdívaný Woodie. Základem systému je indikátor CCI. Před několika lety Woodie založil klub www.woodiescciclub.com, ve kterém začal své, v té době již více jak dvě desetiletí obchodované know-how, předávat dále.

 

Kód do MT4:

//+——————————————————————+
//|                                                  CCI_Woodies.mq4 |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//+——————————————————————+

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 SteelBlue
#property indicator_color2 Red
//—- input parameters
extern int CCIPeriod1=14;
extern int CCIPeriod2=6;
//—- buffers
double CCIBuffer1[];
double CCIBuffer2[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
string short_name;
//—- indicator line
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2,SteelBlue);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,CCIBuffer1);
SetIndexBuffer(1,CCIBuffer2);
//—-
SetIndexDrawBegin(0,CCIPeriod1);
SetIndexDrawBegin(1,CCIPeriod1);
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| CCI_Woodies                                                         |
//+——————————————————————+
int start()
{
int i,counted_bars=IndicatorCounted();
//—-
if(Bars<=CCIPeriod1) return(0);
//—- initial zero
if(counted_bars<1)
for(i=1;i<=CCIPeriod1;i++) CCIBuffer1[Bars-i]=0.0;
//—-
i=Bars-CCIPeriod1-1;
if(counted_bars>=CCIPeriod1) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
CCIBuffer1[i]=iCCI(NULL,0,CCIPeriod1,PRICE_TYPICAL,i);
CCIBuffer2[i]=iCCI(NULL,0,CCIPeriod2,PRICE_TYPICAL,i);
i–;
}
return(0);
}
//+——————————————————————+